Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Undersökningsresultat och uppgifter om din vård lagras i Patientdataarkivet. Via Mina Kanta-sidor kan du själv se dina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Patientdataarkivet är en Kanta-tjänst där hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter från sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Patientdataarkivet ger möjlighet att förmedla hälso- och sjukvårdsuppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsenheter, om du har gett tillstånd för utlämnande.

Om du ger ditt tillstånd för utlämnande kan läkare och andra som vårdar dig i Finland se dina tidigare hälso- och sjukvårdsuppgifter. När uppgifter om din vård förmedlas mellan olika vårdaktörer kan du få bättre vård och överlappande behandlingar och undersökningar kan undvikas. 

 

Dina hälso- och sjukvårdsuppgifter visas på olika vårdplatser bara om du ger tillstånd för utlämnande

Det går lättare och snabbare att sköta ärenden inom hälso- och sjukvården när dina uppgifter är tillgängliga oavsett vårdplats. Du kan meddela tillstånd för utlämnande antingen på Mina Kanta-sidor eller skriftligen inom hälso- och sjukvården.

För att kunna läsa uppgifter i Patientdataarkivet krävs alltid en vårdrelation. Åtkomsträtt till hälso- och sjukvårdsuppgifterna har endast de personer inom hälso- och sjukvården som har ett certifikatkort och behörighet till uppgifterna i Patientdataarkivet i enlighet med sina arbetsuppgifter.

Vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter lagras i Kanta?

I Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv lagras vårduppgifter och undersökningsresultat som finns i patientjournalerna. Innehållet i Patientdataarkivet utvidgas hela tiden. För närvarande läggs tandvårdsuppgifter till i arkivet. I framtiden kommer arkivet också att innehålla uppgifter om prehospital akutsjukvård och socialvård. 

Uppgifterna visas från och med den tidpunkt då hälso- och sjukvårdsenheten har börjat lagra uppgifter i Patientdataarkivet. Äldre uppgifter än så visas varken i arkivet eller på Mina Kanta-sidor. 

Kanta används inom både den offentliga och privata hälso- och sjukvården

Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv används av alla enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och en stor del av de privata vårdgivarna. Användningen ökar hela tiden. En uppdaterad lista över privata hälso- och sjukvårdsenheter som använder tjänsten finns här

På Mina Kanta-sidor ser du hälso- och sjukvårdsuppgifter som lagrats inom vården

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter. Mina Kanta-sidor visar samma uppgifter som antecknats i hälso- och sjukvårdens eget patientdatasystem. Om du upptäcker brister eller fel i dina uppgifter ska du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du har fått vård.

Sidan har uppdaterats 29.10.2021

Undersidor för delen Hälsouppgifter