Chatbot-upotus

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Hälso- och sjukvården lagrar dina uppgifter i Kanta-tjänsterna. Via MittKanta kan du själv se dina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Via Kanta-tjänsterna får olika aktörer inom hälso- och sjukvården tillgång till dina hälso- och sjukvårdsuppgifter så att vårdpersonalen har uppdaterad information om ditt hälsotillstånd.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

Vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter finns i Kanta-tjänsterna?

Hälso- och sjukvården registrerar hälso- och sjukvårdsuppgifter i sina egna patientdatasystem. Från systemen sparas uppgifterna i Kanta-tjänsterna.

I Kanta-tjänsterna lagras till exempel

  • vårdregistreringar från hälsovårdscentraler och sjukhus
  • registreringar från tandvården
  • uppgifter om laboratorieundersökningar
  • uppgifter om bilddiagnostiska undersökningar
  • uppgifter om vaccinering
  • läkarintyg.

Den aktör inom hälso- och sjukvården som ger dig vård kan ännu inte nödvändigtvis lagra alla hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-systemet. Alla aktörer lagrar till exempel ännu inte läkarintyg i Kanta-systemet.

Mängden hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-systemet ökar hela tiden allteftersom hälso- och sjukvårdsaktörerna i olika branscher börjar lagra sina vårdregistreringar där.

Dina hälso- och sjukvårdsuppgifter överförs till Kanta-systemet från och med den tidpunkt då hälso- och sjukvårdsaktören har börjat lagra uppgifter där. Uppgifter kan inte lagras i efterskott.

Kanta-tjänsterna används inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården

Kanta-tjänsterna används av alla enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och av största delen av de privata vårdgivarna. Användningen utvidgas hela tiden. Här finns en uppdaterad lista över privata hälso- och sjukvårdsenheter som använder Kanta-tjänsterna.

I MittKanta ser du vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som lagrats inom vården

I tjänsten MittKanta kan du kontrollera dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter. MittKanta visar de uppgifter som hälso- och sjukvården lagrat i Kanta-tjänsterna.

Om du upptäcker brister eller fel i dina uppgifter ska du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du har fått vård.

Via Kanta-tjänsterna behandlas dina uppgifter på ett säkert sätt

Inom hälso- och sjukvården krävs alltid en kund- eller vårdrelation för att någon ska kunna se dina uppgifter i Kanta-systemet. Hälso- och sjukvårdsaktörerna kan se dina hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-systemet till den del de behöver uppgifterna för din vård. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast de personer inom hälso- och sjukvården som har behörighet till dem i enlighet med sina arbetsuppgifter.

Dessutom krävs att du gett tillstånd för utlämnande av dina uppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om hur dina uppgifter används i välfärdsområdena.

Sidan har uppdaterats 29.12.2023

Undersidor för delen Hälsouppgifter