Innehållspublicerare

null Minderåriga får coronaintyg för gränsövergång från Mina Kanta-sidor eller hälso- och sjukvården

Minderåriga får coronaintyg för gränsövergång från Mina Kanta-sidor eller hälso- och sjukvården

Meddelande Skrivet 23.07.2021 Alla meddelanden

Minderåriga barn får EU:s testintyg, friskintyg och vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor. Också från hälso- och sjukvården går det att få ett utprintat intyg som möjliggör gränsövergång.

EU:s intyg om covid-19-test och tillfrisknande från covid-19 har varit tillgängliga på Mina Kanta-sidor sedan 14.7. EU:s coronavaccinationsintyg har varit tillgängligt på Mina Kanta-sidor sedan 22.6. Också minderåriga får intyg från Mina Kanta-sidor.

Vårdnadshavarna ser uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. Uppgifter om minderåriga barn som är över 10 år visas för vårdnadshavarna, om det patientdatasystem som hälso- och sjukvården använder har en funktion för dokumentation av en minderårigs beslutsförmåga och vilja angående utlämnande av uppgifter. Uppgifter om barn som är över 10 år kommer efter hand att visas på Mina Kanta-sidor i hela landet. Den funktion som krävs utnyttjas dock inte ännu i någon större utsträckning inom hälso- och sjukvården. Därför är det inte säkert att vårdnadshavare för barn över 10 år kan se barnets coronavaccinationsintyg.

Om en minderårig måste ha ett coronaintyg och vårdnadshavaren inte kan hämta den minderårigas coronaintyg på Mina Kanta-sidor, finns det följande tre sätt att få ett intyg:  

  1. Den minderåriga kan själv logga in på Mina Kanta-sidor. Då måste han eller hon ha ett identifikationsmedel, t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat. Intyget är tillgängligt för den minderåriga själv, även om det inte visas för vårdnadshavaren. 
  2. Inom hälso- och sjukvården kommer man att kunna printa ut EU:s coronaintyg för kunder som inte har möjlighet att få intyget från Mina Kanta-sidor. Det här gäller också intyg för minderåriga barn. Inom hälso- och sjukvården har man redan börjat ta i bruk utskriftstjänsten, och möjligheten att printa ut intyg borde vara införd senast 12.8.2021.
  3. Innan utskriftstjänsten har tagits i bruk kan man inom hälso- och sjukvården skriva något annat alternativt intyg som innehåller motsvarande information som EU:s coronaintyg. Åtminstone fram till 12.8.2021 duger också ett annat coronaintyg än EU:s coronaintyg med QR-kod vid gränsövergång. Också efter det går det att passera gränsen även med ett annat intyg, men varje land bestämmer själv vilket intyg som krävs för inresa. EU:s coronaintyg är inte det enda möjliga intyget i samband med resa, även om det underlättar resandet.

Före resan ska resenären själv ta reda på vilket coronaintyg den minderåriga behöver för inresa i destinationslandet. Vissa länder kräver t.ex. inget coronaintyg alls för barn under 12 år.

Mer information

Mediekontakter:

  • FPA:s kommunikations mediejour vardagar kl. 9–16, tfn 020 634 7745, viestinta@kela.fi

Frågor från medborgarna om coronaintyg:

Allmän rådgivning:

  • Mina Kanta-sidors kundtjänst: asiakaspalvelu@kanta.fi

  • Obs! Mina Kanta-sidors kundtjänst har inte möjlighet att kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I dessa fall ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård.

Fel eller brister i coronaintygen:

  • Hälso- och sjukvården: den organisation där du vaccinerats eller testats för corona

Andra länders krav på intyg samt rederiernas och flygbolagens intygspraxis:

  • Destinationslandets egna webbsidor om corona eller rederiernas och flygbolagens egna webbsidor och kundservicekanaler
  • Re-open EU (europa.eu)