Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäisen puolesta asiointi

Tällä hetkellä huoltaja voi asioida Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Kaikkien alaikäisten puolesta asiointi otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen.

Lapsen puolesta asioidessaan huoltaja

 1. kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan
 2. valitsee sivun yläosasta Lapsen tiedot -linkin
 3. valitsee lapsen, jonka tietoja haluaa katsella.

Huoltajan oikeus katsoa lapsen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Omakannassa huoltaja voi alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta

 • katsella reseptejä ja terveystietoja
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata Kanta-palveluja koskevat informaatiot
 • antaa Kanta-palveluja koskevan suostumuksen.

10 vuotta täyttäneen lapsen osalta huoltaja voi katsella vain tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta. Alaikäisen puolesta asioinnin toiminto otettiin Kanta-palveluissa käyttöön 1.8.2016, joten ennen tätä muodostuneita tietoja Omakanta ei pysty näyttämään.

Vastasyntyneen lapsen puolesta informaation kuittaaminen ja suostumuksen antaminen tai peruminen ovat mahdollisia vasta sitten, kun lapsen nimi on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.

Miksi lapsen tiedot eivät näy Omakannassa?

Jos lapsen tiedot eivät näy Omakannassa, syynä voi olla:

 • 10-17-vuotiaiden tietoja ei näytetä Omakannassa huoltajille tällä hetkellä lainkaan.
 • Tietojen näkyminen huoltajalle on estetty, koska alle 10-vuotias on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan kyseisen hoitojakson osalta.
 • Tietojen näkyminen on viivästetty terveydenhuollossa.

Lapsen puolesta asiointi Omakannassa ei myöskään ole mahdollista, jos Kanta-palvelut ei pysty tarkistamaan oikeutta asiointiin automaattisesti. Tällaisia tilanteita saattavat olla:

 • Huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja.
 • Lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto.
 • Lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys, joka koskee muuta kuin lapsen asumista.

Esimerkiksi huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään sellaisessa muodossa, että Kanta-palvelut pystyisi tarkistamaan tiedon huoltajien tehtävien jaosta. Tämän vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto lapsen huollon jakamisesta, eivät toistaiseksi pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta.

Miksi kaikkien alaikäisten tiedot eivät näy Omakannassa?

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut alaikäisen riittävän kypsäksi ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi alaikäinen silloin päättää itse hoidostaan ja tietojen näyttämisestä huoltajalle. Arviot ovat hoitojaksokohtaisia.

Kun terveydenhuollon järjestelmät pystyvät teknisesti välittämään tällaisen terveydenhuollossa kirjatun arvion alaikäisen päätöskyvystä Kanta-palveluihin, pääsevät huoltajat asioimaan Omakannassa myös yli 10-vuotiaiden puolesta. Omakanta näyttää tällöin huoltajalle ne alaikäisen tiedot, joiden luovuttamista alaikäinen ei ole kieltänyt.

Huoltajien oikeus asioida kaikkien alaikäisten puolesta tulee mahdolliseksi vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen. Terveydenhuollon järjestelmien muutostyöt etenevät paikallisissa yksiköissä eri tahtiin ja riippuvat näiden organisaatioiden omista päätöksistä. Kanta-palveluihin tarvittavat muutokset on jo toteutettu.

Asiointi apteekissa ja terveydenhuollossa

Tällä hetkellä huoltaja voi hoitaa kaikkia alaikäisen lapsensa asioita apteekissa ja terveydenhuollossa sekä pyytää alaikäisen potilasasiakirjat nähtäväkseen ja saada niistä kopion, ellei päätöskykyinen alaikäinen ole kieltänyt tietojen antamista.

Huoltajalla on oikeus toimia alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen perusteella. Jos huoltaja asioi lapsen puolesta apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai potilasohjetta, huoltajuussuhde tarkistetaan huoltajan luvalla Suomi.fi-valtuuspalvelusta. Huoltajan henkilöllisyys on tunnistettava ja huoltajan tulee kertoa lapsen henkilötunnus.

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.05.2020