Chatbot-upotus

Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltaja voi asioida OmaKannassa kaikkien alaikäisten lastensa puolesta. OmaKanta helpottaa lasten asioiden hoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen näkymisessä on eroja.

Alaikäisen puolesta asiointi tarkoittaa sitä, että huoltaja tai muu henkilö, jolla on oikeus saada tietoa lapsen asioista asioi OmaKannassa alle 18-vuotiaan lapsen puolesta.

Näin asioit OmaKannassa lapsen puolesta:

 1. Kirjaudu OmaKantaan omilla tunnuksillasi.
 2. Klikkaa sivun yläosasta Toisen puolesta asiointi -linkkiä.
 3. Valitse lapsi, jonka tietoja haluat katsella.

Asiointi perustuu huoltajuuteen tai tiedonsaantioikeuteen. Huoltajan oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Huoltajana voit OmaKannassa lapsesi puolesta

 • ​​​​​​katsella reseptejä ja terveystietoja
 • katsella sosiaalipalvelujen asiakastietoja, jotka tulevat vähitellen näkyviin OmaKantaan
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata Kanta-informoinnin ja antaa luovutuslupia.

Huoltajana et voi kieltää OmaKannassa lapsen tietojen luovuttamista. Et voi huoltajana nähdä OmaKannassa muitakaan sellaisia toimintoja, joissa vaaditaan lapsen päätöskyvyn arviointia. Näitä ovat lapsen hoitotahto, elinluovutustahto sekä terveystietojen luovutukset.

Tietojen näkyminen OmaKannassa huoltajalle

Terveydenhuollon tiedot

Alle 10-vuotiaasta lapsesta kirjatut potilastiedot näkyvät tavallisesti huoltajalle OmaKannassa. Yli 10-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät huoltajalle, kun terveydenhuollon organisaatiossa on tehty sellaiset muutostyöt potilastietojärjestelmään, joiden myötä lapsen päätöskyky on pystytty kirjaamaan hänen tietoihinsa.

Lasta hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä voi tiedustella, milloin yli 10-vuotiaat tiedot alkavat näkyä huoltajalle.

Päätöskykyisellä lapsella on oikeus päättää, näkyvätkö hänen tietonsa huoltajalle.

Reseptitietojen näkyminen huoltajalle

Alle 10-vuotiaan lapsen reseptit tavallisesti näkyvät huoltajalle OmaKannassa. Yli 10-vuotiaan lapsen reseptien näkyminen vaihtelee, koska tämä vaatii muutostöitä terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Tietojen näkyminen huoltajalle edellyttää lapsen päätöskyvyn arvioimista ja merkitsemistä tämän tietoihin.

Sosiaalipalvelujen asiakastiedot

Sosiaalipalveluissa kirjatut asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain, kun sosiaalihuollon palvelunantajat tallentavat tietoja Kantaan. Lapsen puolesta asioiva huoltaja näkee lähtökohtaisesti kaikki alle 18-vuotiaan lapsen asiakastiedot OmaKannassa. Samat tiedot näkyvät myös lapselle.

Ammattihenkilö voi omalla päätöksellä tai lapsen perustellusta pyynnöstä rajata tietojen näyttämistä huoltajalle OmaKannassa. Vain yhtä huoltajaa koskevia rajoituksia ei kuitenkaan voi tehdä.

Miksi lapsen tiedot eivät näy OmaKannassa?

Jos lapsen tiedot eivät näy OmaKannassa, syynä voi olla jokin seuraavista:

 • Lapsen terveystietoihin ei ole kirjattu päätöskyvyn arviota, koska se ei ole potilastietojärjestelmässä mahdollista.
 • Sosiaalihuollon palvelunantaja ei vielä tallenna asiakastietoja Kantaan.
 • Tietojen näkymistä on viivästetty, eli ammattilainen on määritellyt, että tiedot näkyvät OmaKannassa vasta myöhemmin.
 • Tietojen näkyminen huoltajalle on kielletty, eli päätöskykyinen lapsi on pyytänyt, että tietoja ei näytetä.

Ennen 1.8.2016 kirjattuja reseptejä ja terveystietoja ei näy OmaKannassa. Sosiaalipalveluissa kirjatut asiakastiedot tulevat OmaKantaan vähitellen vuosina 2023–2026.

Lapsen puolesta asiointi OmaKannassa erilaisissa tilanteissa

Yleensä molemmat vanhemmat voivat asioida lapsen puolesta. Väestötietojärjestelmään on kuitenkin voitu kirjata tietoja erilaisista elämäntilanteista, jotka voivat vaikuttaa puolesta asiointiin OmaKannassa:

 • Lapsen tai huoltajan turvakielto vaikuttaa lapsen puolesta asiointiin.
  • Jos huoltajalla itsellään on turvakielto, toinen huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta OmaKannassa. Tällöin huoltajat voivat yhdessä valtuuttaa asioijaksi sen huoltajan, jolla ei ole turvakieltoa.
  • Jos kummallakin huoltajalla on turvakielto, kumpikaan huoltajista ei voi asioida lapsen puolesta. Tällöin huoltajat voivat yhdessä valtuuttaa toisen tai molemmat huoltajista asioimaan lapsen puolesta.
  • Jos lapsella on turvakielto, kumpikaan huoltajista ei voi asioida eikä valtuuttaa toisiaan asioimaan lapsen puolesta OmaKannassa.
 • Jos lapsen huollosta on huollonjakosopimus ja se on kirjattu koodimuotoon väestötietojärjestelmään, lapsen puolesta asiointi onnistuu huollonjakosopimuksen mukaisesti. Jos asiointi ei onnistu, molemmat huoltajat voivat valtuuttaa toisensa Suomi.fi-palvelussa asioimaan lapsensa puolesta.
 • Jos henkilöllä on tiedonsaantioikeus, hän voi vain katsella lapsen tietoja OmaKannasta. Tiedonsaantioikeutettu voi olla esimerkiksi lapsen vanhempi tai muu henkilö, jolla ei ole huoltajuutta tai päätöksenteko-oikeutta. Tiedonsaantioikeus myönnetään käräjäoikeuden tai sosiaaliviranomaisen päätöksellä.

Ohjeet huoltajien omatoimiseen valtuuttamiseen huollonjako- ja turvakieltotilanteissa löytyvät Suomi.fi-verkkopalvelusta (suomi.fi). OmaKannassa asiointiin tarvittava Suomi.fi-valtuus on Terveydenhuollon asioiden hoito (suomi.fi).

Jos asiointi OmaKannassa ei onnistu, syytä tilanteeseen voi kysyä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelusta (dvv.fi).

Lue lisää

Sivua päivitetty 15.1.2024