Innehållspublicerare

Coronaintyg för minderåriga från Mina Kanta-sidor och hälso- och sjukvården

Meddelande Skrivet 8.10.2021 Alla meddelanden

Minderåriga barn får EU:s testintyg, friskintyg och vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor. Vid behov går det också att få en utskrift av intyget från hälso- och sjukvården.

Om den minderåriga själv eller hans eller hennes vårdnadshavare inte kommer in på Mina Kanta-sidor så att de kan printa ut coronaintyget därifrån, går det att få en utskrift av coronaintyget från hälso- och sjukvården. De flesta offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer har en utskriftstjänst. Man ska be att få intyget från den hälso- och sjukvårdsenhet där man har vaccinerats eller där coronatestet har gjorts. Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ger närmare anvisningar på lokal nivå om hur man kan få en utskrift av EU-coronaintyget. Kolla upp saken med den hälso- och sjukvårdsorganisation som gett vaccinationen eller gjort coronavirustestet.

Så här får minderåriga EU:s coronaintyg

  1. Vårdnadshavaren ser på Mina Kanta-sidor uppgifter om sitt barn som är under 10 år och kan ladda ned ett coronaintyg. Coronaintyg för barn som är över 10 år kan visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor bara om hälso- och sjukvårdsorganisationen där barnet vaccinerats eller testats för corona har gjort de nödvändiga ändringsarbetena i sitt patientdatasystem.
  2. Den minderåriga kan själv logga in på Mina Kanta-sidor. Då måste han eller hon ha ett identifikationsmedel, t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat. Intyget är tillgängligt för den minderåriga själv, även om det inte visas för vårdnadshavaren.
  3. Inom hälso- och sjukvården kan EU:s coronaintyg printas ut för kunder som inte har möjlighet att få intyget från Mina Kanta-sidor. Det här gäller också intyg för minderåriga barn. Inom hälso- och sjukvården har man redan börjat ta i bruk utskriftstjänsten, men ännu är den inte i bruk överallt.

Intyget behövs vid resor

Före resan ska resenären själv ta reda på vilket coronaintyg den minderåriga behöver för inresa i destinationslandet. Vissa länder kräver t.ex. inget coronaintyg alls för barn under 12 år.

Det kan lyckas att passera gränsen med något annat intyg än ett EU-intyg som har QR-kod, men varje land bestämmer själv vilket intyg som krävs för inresa. Uppdaterad information: Re-open EU (reopen.europa.eu).

EU:s coronaintyg fungerar som coronapass

Hittills har EU:s coronaintyg använts i samband med resor. I regeringens förslag till coronapass (Regeringens proposition med förslag till coronapass överlämnades till riksdagen (shm.fi) Coronapass skulle kunna krävas av 12-åringar och äldre. Coronapasset skulle kunna användas regionalt som alternativ till coronabegränsningar. Passet skulle kunna användas vid fritidsevenemang. 

Mer information