Innehållspublicerare

I Södra Karelen syns socialservicens uppgifter nu för klienterna i MittKanta

Meddelande - Medborgare Skrivet 8.1.2024 Alla meddelanden

Klienterna i Södra Karelens välfärdsområde kan se sina uppgifter som registrerats inom socialservicen från och med januari i MittKanta. Uppgifterna börjar synas stegvis i MittKanta.

Klienterna i Södra Karelens välfärdsområde kan nu se sina klientuppgifter inom socialservicen i webbtjänsten MittKanta. I MittKanta syns uppgifter som registrerats från och med 8.1.2024. Hittills har man kunnat se hälsouppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården i MittKanta.

Uppgifterna börjar synas stegvis

Klientdatasystemet som används i Södra Karelen har uppdaterats, vilket innebär att uppgifterna också syns i MittKanta. Alla uppgifter kommer dock inte till MittKanta på en gång, utan uppgifterna börjar så småningom synas från olika socialtjänster. I MittKanta ser klienten till exempel inte handlingar, klientjournaler och betalningstransaktioner som gäller skyddshemstjänster eller arbete för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen.

Klienten kan i MittKanta se de handlingar som har upprättats om honom eller henne när han eller hon uträttar ärenden inom socialservicen. Sådana handlingar är till exempel beslut och planer. I MittKanta kan man dessutom kontrollera till exempel när klientrelationen inleds och kontaktuppgifterna till den egna kontaktpersonen.

– I Södra Karelens välfärdsområde har man fastställt att barnskyddsanmälningarnas synlighet i MittKanta begränsas tills de har hunnit behandlas tillsammans med klienten. Många av de uppgifter om socialservicen som syns i MittKanta kan tidigare ha skickats till klienten endast i pappersform. När uppgifterna också finns i MittKanta sparas de och det är lätt att återvända till dem, konstaterar Minna Kälviä, IT-servicechef för socialservicens och hem-vårdens system i Södra Karelens välfärdsområde.

I MittKanta kan man också uträtta ärenden för en närståendes räkning

– Den största nyttan för klienten är att han eller hon i fortsättningen ser både hälso- och socialtjänsternas uppgifter med en inloggning i MittKanta. Södra Karelen är redan det andra välfärdsområde där detta är möjligt, gläder sig Marjo Hirvonen, specialist på FPA:s Kanta-tjänster.

Om klienten inte själv använder digitala tjänster kan han eller hon ge någon närstående fullmakt att sköta ärenden för klientens räkning, varvid uppgifterna också syns i MittKanta för en befullmäktigad person. Dessutom visas uppgifter om minderåriga barn i MittKanta för vårdnadshavaren.

Läs mer