Innehållspresentatör

Vårdnadshavare kan äntligen se uppgifter om sina barn på Mina Kanta-sidor

En efterlängtad egenskap hos Mina Kanta-sidor har tagits i bruk: vårdnadshavare kan se sina barns hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor. Till en början visas uppgifter för barn under 10 år.

Den nya funktionaliteten öppnades i dag. Nu kan vårdnadshavare se uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. Förutsättningen är att den vuxna är barnets vårdnadshavare och att barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter har sparats i Kanta-tjänsterna.

Vårdnadshavaren ser barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter och elektroniska recept och kan be om receptförnyelse. Vårdnadshavaren kan också kvittera att information om Patientdataarkivet erhållits samt ge samtycke på barnets vägnar.

På Mina Kanta-sidor visas barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016.

Även minderåriga kan gå in på Mina Kanta-sidor

Även minderåriga kan gå in på Mina Kanta-sidor. För att använda tjänsten krävs finsk personbeteckning och som identifikation antingen bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.

I tjänsten kan minderåriga se sina elektroniska recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016, och be om receptförnyelse.

Minderåriga kan dock inte kvittera att de fått information om Patientdataarkivet eller ge samtycke och förbud och inte heller meddela donationsvilja eller livstestamente.

Närmare information

Närmare information om förändringen finns sammanställd på följande sidor: