Innehållspublicerare

De nya leveransvillkoren, servicebeskrivningarna och användarvillkoren för Kanta-tjänsterna tas i bruk 1.1.2024

Meddelande - Utvecklare Skrivet 14.12.2023 Alla meddelanden

Uppdateringen av kunddokumenten förutsätter inga åtgärder av nuvarande kunder.

Den nya lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) och ändringarna i lagen om elektroniska recept (706/2023) träder i kraft den 1.1.2024. I samband med ändringarna uppdateras de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna, servicebeskrivningarna, bilagan om gemensamt personuppgiftsansvariga för Kanta-tjänsterna och användarvillkoren för Kelain. Även kanta.fi-sidorna som berättar om den registrerades rättigheter och Kanta-tjänsternas dataskyddsbeskrivningar uppdateras i samband med att lagen träder i kraft.

Kunddokument som träder i kraft 1.1.2024

De uppdaterade dokumenten träder i kraft enligt datumen i dokumenten. Av en kund som anslutit sig till Kanta-tjänsterna förutsätts inga åtgärder för att godkänna de nya villkoren.

Följande kunddokument ändras:

  • Bilaga om gemensamt personuppgiftsansvariga för Kanta-tjänsterna
  • Allmänna leveransvillkor
  • Servicebeskrivningar
  • Användarvillkoren för Kelain
  • Kanta-avtalsmodellen för privat social- och hälsovård

De uppdaterade dokumenten publiceras på ​​​Kanta-tjänsternas kundsida kanta.fi på finska och svenska vid årsskiftet och i januari.

Mer information