Innehållspublicerare

Coronaintyg med på utlandsresan

Meddelande Skrivet 06.05.2022 Alla meddelanden

Om du ska resa utomlands, se till att ditt coronaintyg är giltigt och ladda ner det på Mina Kanta-sidorna.

Du kan använda vaccinationsintyg, sjukdomsintyg eller ett negativt testresultat när du reser. Beakta giltighetstiden av olika intyg och ladda alltid ner det nyaste intyget. EU:s coronaintyg godkänns i EU och i cirka 40 länder utanför EU.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna före resan hos myndigheterna i destinationslandet, till exempel landets beskickning eller reopen.europa.eu. Kontrollera också flygbolagens och andra transportörers anvisningar samt transitländernas restriktioner.
Vissa länder kan utöver vaccinationsintyget kräva till exempel ett negativt coronatestresultat.

Kontrollera i god tid före resan att uppgifterna på ditt coronaintyg är korrekta. Om det finns ett fel i intyget, be hälso- och sjukvården korrigera uppgifterna och ladda ner ett nytt intyg på Mina Kanta-sidorna.

Intygens giltighetstid


Om du har

  • 3 vaccinationer, gäller vaccinationsintyget tills vidare
  • 2 vaccinationer, gäller vaccinationsintyget i 270 dagar (9 månader) för vuxna och tills vidare för personer under 18 år
  • sjukdomsintyg, gäller intyget i 180 dagar (6 månader). Du får ett sjukdomsintyg från ett snabbtestresultat som bekräftats av hälso- och sjukvården eller från ett laboratorieverifierat PCR-test.
  • ett negativt snabbtestresultat från hälso- och sjukvården, gäller intyget i 48 timmar och PCR-testet i 72 timmar efter provtagningen.

Mer information