Innehållspublicerare

Vad är information om Kanta-tjänsterna och vad har det med välfärdsområdena att göra?

Meddelande - Medborgare Skrivet 11.1.2023 Alla meddelanden

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet, och därför får alla finländare ett meddelande om hur användningen av deras uppgifter har förändrats inom social- och hälsovården. Det här meddelandet går under namnet information om Kanta-tjänsterna. Det behändigaste är att läsa och markera informationen som mottagen på Mina Kanta-sidor. Omkring en miljon finländare har redan gjort det.

Informationen är nödvändig även om den inte innebär några större förändringar för allmänheten

Uppgifterna om alla kunder inom social- och hälsovården sparas i Kanta-tjänsterna. Nu när välfärdsområdena har inlett sin verksamhet får var och en ett meddelande om vad Kanta-tjänsterna är, hur uppgifterna används i social- och hälsovårdstjänsterna och hur man själv kan påverka användningen av uppgifterna. Det här kallas information om Kanta-tjänsterna.

– Genom informationen om Kanta-tjänsterna säkerställs att alla får information om frågor som berör dem själva. I sig är det inte fråga om en stor förändring eller något nytt, säger chefen för serviceverksamheten Outi Lehtokari vid Kanta-tjänsterna.

Även om den nu aktuella informationen om Kanta-tjänsterna inte medför några större förändringar för allmänheten, måste information enligt lag ges till alla. Sedan november 2022 har det varit möjligt att markera att man tagit emot informationen på Mina Kanta-sidor. Den som redan har gjort det behöver inte göra något mer. Förra gången gavs informationen om Kanta-tjänsterna i november 2021.

Läs och markera att du tagit emot informationen på Mina Kanta-sidor

Det behändigaste är att läsa informationen om Kanta-tjänsterna på Mina Kanta-sidor och markera att man tagit emot den. Samma information kan kunden också få muntligen under ett besök inom hälso- och sjukvården, men i vissa hälso- och sjukvårdsorganisationer är det ännu inte möjligt att registrera att kunden tagit emot informationen.

– Det är smidigare att sköta ärenden inom hälso- och sjukvården när man redan på förhand har läst informationen på Mina Kanta-sidor och markerat att man tagit emot den. Samtidigt kan man sköta saken för ett minderårigt barns räkning eller vid behov med Suomi.fi-fullmakt för en annan vuxens räkning, säger Lehtokari.

Det har förekommit problem i informationssystemen i Nyland med att registrera att en kund har informerats om Kanta-tjänsterna och med patientuppgifternas rörlighet. På sjukhuset har man till exempel i vissa fall inte sett uppgifter som registrerats av en läkare vid hälsovårdscentralen.

– Utmaningarna i Nyland har gjort att informationen om Kanta-tjänsterna fått mera synlighet än tidigare. Nylänningarna behöver inte oroa sig för situationen, men kan hjälpa till genom att markera informationen som mottagen på Mina Kanta-sidor, om det här inte redan är gjort, konstaterar Lehtokari.

Efter att en person har läst och markerat informationen om Kanta-tjänsterna som mottagen är hans eller hennes patientuppgifter tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården i hela landskapet Nyland. I ett enskilt välfärdsområde är patientuppgifterna tillgängliga inom hela välfärdsområdet och det behövs ingen markering om att informationen om Kanta-tjänsterna har tagits emot.

Informationen om Kanta-tjänsterna är varken ett tillstånd för utlämnande eller ett samtycke

Det är inte fråga om att personen ger sitt tillstånd för eller samtycke till att hans eller hennes uppgifter används. Det har förekommit missuppfattningar om det här också bland social- och hälsovårdspersonalen.

– När en person har markerat att informationen tagits emot kan han eller hon därefter påverka användningen av sina uppgifter genom att ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av uppgifter på Mina Kanta-sidor eller under besök inom hälso- och sjukvården, förklarar Lehtokari.

När man ger tillstånd för utlämnande (tidigare samtycke), rör sig patientuppgifterna också mellan välfärdsområden och mellan den privata och den offentliga sektorn. Med förbud mot utlämnande kan man begränsa hur ens uppgifter visas inom social- och hälsovården.

Yrkespersoner inom social- och hälsovården kan använda klient- och patientuppgifter endast om det är nödvändigt i vården av en kund eller då tjänster tillhandahålls.

Så här kan du läsa den nya informationen om Kanta-tjänsterna på Mina Kanta-sidor och markera att du gjort det

  1. Logga in på Mina Kanta-sidor på kanta.fi. Identifiera dig till exempel med nätbankskoder.
  2. Om du inte tidigare har markerat att du tagit emot den nya informationen om Kanta-tjänsterna, öppnas den som ett meddelande på Mina Kanta-sidor omedelbart när du loggat in. I meddelandet anges hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården och hur du själv kan påverka användningen av dina uppgifter.
  3. Läs informationen om Kanta-tjänsterna och markera att du gjort det genom att kryssa för i rutan i slutet av meddelandet. Därefter kan du använda Mina Kanta-sidor som vanligt.
  4. När du har markerat att du tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna kan du om du vill göra ändringar i hur dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får användas genom att ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av uppgifter på Mina Kanta-sidor.
  5. På Mina Kanta-sidor kan du kontrollera om informationen redan har markerats som mottagen. Markeringen och datum visas på Mina Kanta-sidor under Hantering av användningen av uppgifter. Markeringen att du har läst informationen visas på Mina Kanta-sidor också om du har fått informationen under ett besök inom hälso- och sjukvården.
  6. Logga alltid ut från Mina Kanta-sidor när du slutar använda tjänsten.

Läs mer