Innehållspresentatör

Också de nyaste Kanta-tjänsterna har fått certifiering

Ett godkänt bedömningsorgan för informationssäkerhet har certifierat de nyaste Kanta-tjänsterna, Klientdataarkivet för socialvården och Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Genom certifiering säkerställer man att klient- och patientuppgifterna behandlas på behörigt sätt samt att dataskyddet och informationssäkerheten uppfylls.

Alla Kanta-tjänster är tjänster av klass A och certifierade enligt lagens krav.  Till klass A hör de Kanta-tjänster som förvaltas av FPA samt de informationssystem som är avsedda att anslutas till Kanta-tjänsterna antingen direkt eller via en teknisk förmedlingstjänst. För dessa system krävs extern auditering.

För informationssystem av klass B krävs inte extern auditering, utan det räcker med att tillverkaren lämnar en skriftlig utredning om att systemet uppfyller de väsentliga kraven. Informationssystem av klass B används endast lokalt eller regionalt.

Klientdataarkivet för socialvården öppnas för pilotorganisationerna i februari 2018 och för övriga i september 2018. Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är redo att tas i bruk av piloterna i januari 2018 och, utifrån deras erfarenheter, av övriga applikationsleverantörer senast hösten 2018.

Mer information:

Om Klientdataarkivet för socialvården på THL:s sidor och på kanta.fi
Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor
Vilka krav ställs på system som ansluts till Kanta-tjänsterna