Innehållspublicerare

Mobilappen MittKanta tas i bruk nästa år – gör det lättare att uträtta ärenden i vardagen

Meddelande - Medborgare Skrivet 18.4.2024 Alla meddelanden

Appen MittKanta som laddas ner i telefonen gör det snabbare att använda tjänsten och lättare att sköta hälsoärenden. Målet är att appen släpps våren 2025. Appen utvecklas i samarbete med aktörer inom social- och hälsovården.

I MittKanta ser var och en sina egna hälsouppgifter från offentliga och privata tjänster. I MittKanta finns till exempel recept, laboratorieresultat och anteckningar från läkarbesök. Uppgifter om socialservice kommer att synas stegvis i takt med att genomförandet framskrider i välfärdsområdena.

FPA utvecklar nu mobilappen MittKanta som gör det lättare att läsa sina uppgifter och sköta ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om att appen ska införas.

Appen släpps 2025. Målet är att den första versionen ska vara tillgänglig för användarna våren 2025. För närvarande kan MittKanta användas via webbläsare.

Aviseringar om förnyelse av recept och andra nya egenskaper

I MittKanta-appen kan man skicka meddelanden till användaren om till exempel recept som håller på att gå ut eller om att laboratorieresultaten har anlänt. Inloggningen på MittKanta kan göras snabbare i appen med fingeravtryck eller ansiktsidentifiering. 

– De meddelanden som appen skickar och den snabba identifieringen underlättar i synnerhet för dem som använder många hälso- och sjukvårdstjänster, berättar utvecklingschefen för Kanta-tjänsterna Mira Liski.

Behovet av mobilappen MittKanta har identifierats i kundundersökningar, -data och -respons. Många sköter sina ärenden med telefonen och önskar smidigare mobila tjänster. I de övriga nordiska länderna används redan motsvarande nationella mobilappar.

I MittKanta kan man också spara uppgifter om välbefinnande som klienten själv samlar in och registrerar om sin hälsa. I framtiden kan hälso- och sjukvårdspersonalen utnyttja dessa anteckningar som stöd för vården.

MittKanta är en del av social- och hälsovårdens digitala tjänster

MittKanta och mobilappen utvecklas som en del av helheten av digitala tjänster inom social- och hälsovården. I arbetet deltar den privata social- och hälsovårdssektorn och välfärdsområdena, som erbjuder invånarna egna digitala tjänster. Från MittKanta och mobilappen kan man i framtiden smidigt hänvisa till regionernas e-tjänster.

– Det är viktigt att planera digitala tjänster som en sömlös helhet där nationella, regionala och privata tjänster verkligen kompletterar varandra. Nationella lösningar som utnyttjas på rätt sätt är kostnadseffektiva och säkerställer jämlik digital ärendehantering i hela Finland, konstaterar specialsakkunnig Timo Ukkola vid social- och hälsovårdsministeriet.

MittKanta-appen utvecklas med EU-finansiering som en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Läs mer: