Chatbot-upotus

MittKanta

MittKanta

I MittKanta ser du hälso- och sjukvårdsuppgifter och så småningom uppgifter om sociala tjänster. Du kan också begära att recept förnyas eller spara ett livstestamente. Du kan logga in i MittKanta till exempel med nätbankskoder.

I MittKanta kan du

  • läsa behandlingsrelaterade anteckningar
  • begära att få ett recept förnyat
  • kontrollera resultaten av laboratorie- och röntgenundersökningar
  • så småningom se information om sociala tjänster
  • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
  • ge tillstånd för eller förbjuda utlämnande av dina egna uppgifter
  • bläddra i dina egna välbefinnandeuppgifter och registrera mätresultat
  • få EU:s coronaintyg

Det spelar ingen roll om du anlitar offentliga eller privata tjänster eller företagshälsovårdstjänster. Tack vare de riksomfattande Kanta-tjänsterna kan du se dina uppgifter i MittKanta. Uppgifterna visas i tjänsten i enlighet med den lagstadgade förvaringstiden.

Du kan också kontrollera vilka social- och hälsovårdsenheter eller apotek som har behandlat dina uppgifter via Kanta-tjänsterna. Läs mer på sidan Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

Användningen kräver en finsk personbeteckning och identifieringsverktyg

Du måste logga in i MittKanta för att se dina egna uppgifter. Identifikationsverktyg är

Man kan också identifiera sig med ett organisationskort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller med ett yrkeskort för social- och hälsovården.

Logga in i MittKanta

Sköta ärenden för någon annans räkning

En vårdnadshavare kan sköta ärenden för alla sina minderåriga barn i MittKanta. Det är möjligt för vårdnadshavare att se uppgifter om barn över 10 år i MittKanta efter att den hälso- och sjukvårdsenhet som vårdar barnet har gjort de ändringar som behövs i patientdatasystemet. Läs mer om att sköta ärenden för minderåriga.

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden i MittKanta för en annan vuxen. Läs mer om att sköta ärenden för en person som fyllt 18 år.

Om uppgifterna är felaktiga

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som har vårdat dig eller det apotek som har registrerat uppgifterna. Denna enhet kan vid behov rätta dina uppgifter.

Uppgifterna kan inte rättas i Kanta-tjänsternas kundservice.

Du kan själv påverka hur uppgifter om dig används

När du för första gången sköter ärenden inom social- och hälsovården eller i MittKanta, informeras du om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifter som sparats i Kanta-systemet. Det här meddelandet går under namnet information om Kanta-tjänsterna.

Du kan själv påverka hur de uppgifter om dig som sparats i Kanta-systemet används. Genom att ge tillstånd för utlämnande säkerställer du att dina uppgifter är tillgängliga för de yrkespersoner som vårdar dig. Om du vill kan du begränsa användningen av dina uppgifter genom förbud mot utlämnande av patientuppgifter och förbud mot utlämnande av receptuppgifter.

Du kan ge tillstånd för och meddela förbud mot utlämnande av uppgifter i MittKanta i avsnittet Hantering av användningen av uppgifter. Du kan också ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande när du sköter ärenden som kund inom social- och hälsovården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 4.9.2023