Innehållspresentatör

Lättare att ordna vård om patientuppgifter lämnas ut

Meddelande - Medborgare Skrivet 06.03.2018 Alla meddelanden

Samtycke till att lämna ut patientuppgifter är till nytta när du behöver vård någon annanstans än på din egen hälsovårdscentral.

En skidsemester i Lappland, ett besök på släktingarnas sommarställe eller en weekendresa till vänner. Vi finländare befinner oss ofta på resande fot, och också utanför hemorten kan det hända missöden eller behövas offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Då är det bra om vårdpersonalen har tillgång till all information som är väsentlig för patientens vård. För att vårdenheten ska kunna söka information i Patientdataarkivet måste patienten ha gett sitt tillstånd till att patientuppgifter lämnas ut.

Vad betyder utlämnande av patientuppgifter? Antti Lehtinen på Kanta-tjänsterna förklarar kort vad det handlar om.

Vad är det egentligen som jag ger tillstånd till?

När du meddelar samtycke ger du tillstånd till att uppgifter som lagrats om dig i Patientdataarkivet får lämnas ut till de personer som vårdar dig. Patientdataarkivet är en elektronisk tjänst där de olika hälsovårdsenheterna lagrar patientuppgifter från sina egna patientsystem. Utlämnandet av uppgifter sker alltså mellan sådana hälso- och sjukvårdsaktörer som hör till olika patientregister. Registeransvariga är olika verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård. Det kan finnas både offentliga och privata aktörer bland dessa. Inom en enhet som hör till samma register behövs inget särskilt tillstånd för att använda uppgifterna.

Vad har jag för nytta av att uppgifterna lämnas ut?

Om du söker vård någon annanstans än på din egen hälsovårdscentral kan den lokala aktören vid behov söka uppgifter i Patientdataarkivet. En annan fördel om du även annars brukar anlita flera aktörer är att överlappande undersökningar kan undvikas, eftersom vårdpersonalen redan vet vad som har gjorts. Då kan till exempel läkaren som vårdar dig göra en utlämningssökning i Kanta-tjänsten och få fram alla uppgifter som är väsentliga för din vård och som antecknats vid dina tidigare besök.

Kan jag lämna ut bara en del av mina uppgifter?

Javisst, genom förbud kan du begränsa utlämnandet av uppgifter. Inom den offentliga sektorn kan du förbjuda att uppgifter lämnas ut från en viss hälso- och sjukvårdsenhet, till exempel en viss hälsovårdscentral, eller precisera ur vilket register uppgifter får lämnas ut. Du kan också förbjuda att uppgifter om enskilda servicehändelser (ett besök eller vårdperiod) lämnas ut. Inom den privata sektorn måste förbuden meddelas separat för varje servicehändelse. Du kan meddela tillstånd till och förbud mot att lämna ut dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidor.

Hur många har gett sitt samtycke till att deras patientuppgifter lämnas ut?

Samtyckena är närmare tre miljoner, cirka 2,87 miljoner. Det går inte att ge någon exakt siffra eftersom samtycken och förbud kan ha återkallats senare. Förbuden är i alla fall ytterst få, bara cirka 70 000 i hela landet – lyckligtvis!

Hur ger jag tillstånd till att mina patientuppgifter får lämnas ut?

Det lättaste sättet att ge tillstånd till utlämnande av patientuppgifter är via Mina Kanta-sidor. Du kan också underteckna en blankett vid en hälso- och sjukvårdsenhet som använder Patientdataarkivet.

Mer information