Innehållspresentatör

I Hälsobyn testar man att förena välbefinnandeapplikationer med Mina Kanta-sidor – resultaten lagras i tjänsten Datalagret för egna uppgifter

Meddelande Skrivet 23.05.2018 Alla meddelanden

Skulle du vilja spara uppgifter från apparater som samlar in uppgifter om ditt välbefinnande och dela dem med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården efter eget val? I framtiden blir det här möjligt tack vare kopplingen mellan Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och Hälsobyns Omapolku. En pilotgrupp har testat den nya funktionaliteten med god framgång.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är en Kanta-tjänst med vilken medborgarna kan hålla koll på sitt eget välbefinnande. Tjänsten provkörs som bäst. I Datalagret för egna uppgifter kan man lagra uppgifter om sitt välbefinnande via olika applikationer. En välbefinnandeapplikation kan t.ex. vara en mobilapp i smarttelefonen, en onlinetjänst som används via webbläsaren eller en mätapparat, t.ex. en blodsocker- eller aktivitetsmätare. I Datalagret för egna uppgifter lagras uppgifterna om hälsa och välbefinnande bekvämt och tryggt på ett och samma ställe.

Mina Kanta-sidor är en del av Kanta-tjänsterna, och man loggar in med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Där kan man bland annat se sina egna recept- och hälsouppgifter eller anteckna sitt livstestamente eller sin donationsvilja. Mina Kanta-sidor visar de uppgifter om vård och undersökningar som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har antecknat i patientdatasystemet. Datalagret för egna uppgifter är ännu inte tillgängligt för alla användare, eftersom användningen utvidgas successivt.

Hälsobyns Omapolku är en informationssäker servicekanal mellan kunden och den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Till Omapolku går det också att ansluta egenvårdsprogram samt digitala vårdvägar, som kompletterar den traditionella hälso- och sjukvården eller erbjuder ett alternativ till den.

Testgruppen ser möjligheter och utrymme för förbättring i tjänsten

Hälsobyns testgrupp började använda tjänsterna i april 2018. I pilotförsöket testas lagring av uppgifter om välbefinnande från aktivitetsmätare av olika slag i Datalagret för egna uppgifter via applikationen Omapolku. Lagrade uppgifter om välbefinnande hämtas också till Omapolku från Datalagret för egna uppgifter.

Överföring av uppgifter om välbefinnande till Datalagret för egna uppgifter via Hälsobyns servicekanal Omapolku testas till en början av en liten grupp. Uppgifter som överförs är daglig aktivitet, antal steg samt vikt.

  • Jag tycker att det är väldigt bra att ha en trygg och lättanvänd digital servicekanal, så att jag i framtiden kan dela mätvärden från mätapparater som jag använder hemma med de yrkesutbildade personer som vårdar mig. Tjänsten ger möjlighet att dela uppgifter med yrkesutbildade personer oavsett var man bor och vilken enhet som ger vård. I dagens läge är uppgifterna som samlas in via olika apparater spridda i tillverkarnas egna moln, med den här tjänsten kommer jag i fortsättningen att ha uppgifter som är viktiga för mig samlade på ett och samma ställe, säger en av dem som testade tjänsten.
  • Det här är extra praktiskt när en person har en pågående vårdepisod inom Omapolkus digitala vårdväg. Därifrån skulle man få personliga uppföljningsuppgifter till samma tjänst, säger en annan medlem i testgruppen.
  • Den tekniska kanalen är nu öppnad, och det är bra. Jag väntar ivrigt på den fortsatta utvecklingen, bland annat på stöd för tolkning av mätpunkter. När jag nu ser mätresultaten hoppas jag att de i fortsättningen kan kopplas till olika förändringar i hälsotillståndet och användas som stöd vid planeringen och utvärderingen av vården. En mätare som beskriver hur man känner sig skulle kunna vara till nytta vid sidan av den automatiska insamlingen av uppgifter om välbefinnande, föreslår en i pilotgruppen.

I framtiden kommer uppgifterna med användarens samtycke att kunna delas med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Man behöver inte längre anteckna resultaten på papper och ha dem med sig till mottagningen. Dessutom lagras de insamlade uppgifterna i ens egen mäthistoria, och då kan man också själv enkelt följa deras utveckling.

Applikationsutvecklarna kan ansluta sin välbefinnandeapplikation till Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en del av Kanta-tjänsterna, som tillhandahåller nationella tjänster för medborgarna, social- och hälsovården samt apoteken. FPA bygger upp en lagringsplattform för Datalagret för egna uppgifter samt underhåller och utvecklar den.

Applikationsutvecklarna kan ansluta sin egen välbefinnandeapplikation till Datalagret för egna uppgifter. Applikationerna som ansluts måste bland annat uppfylla kraven på informationssäkerhet. Datalagret för egna uppgifter använder standarden HL7 FHIR, som erbjuder även små applikationsutvecklare ett nytt internationellt sätt att utveckla social- och hälsovårdens datainnehåll.

Mer information

Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Information till applikationsutvecklare

Hälsobyn och Omapolku