Omakannan Omatietovaranto

Omakannan Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset.

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt integroida oman sovelluksensa Omatietovarannon sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen integroimista Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä hyväksyntätestaus.

Hyvinvointisovelluksen integroiminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta ja se on sovelluksen tekijöille ilmaista. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Omatietovarannon tuotantokäytön pilotointivaihe käynnistyi 23.4.2018. Palvelu on pilotointihankkeen aikana rajatun käyttäjäryhmän koekäytössä. Pilotointia laajennetaan vuoden 2018 loppupuolella.

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Toistaiseksi Omatietovarantoa voivat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Ajankohtaista

  • Omatietovarannon Sandbox- ja AT-ympäristöissä on käyttökatko huoltotöiden vuoksi to 6.9.2018 klo 8:00- pe 7.9.2018 klo 8:00.
  • Tiistaina 11.9.2018 klo 12:30-15:00 on HL7 Finland PH SIG Omatietovarannon tukiprojektin kokous. Kokouksessa käsitellään uusia tietosisältöjä ja pilotti-integraation kehittäjä tulee kertomaan kokemuksistaan. Lisätietoa: http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/. Ehdotukset tietosisällöiksi tulee toimittaa lomakkeella 2 viikkoa ennen tilaisuutta (28.8.2018) mennessä osoitteisiin kantakehitys@kanta.fi ja jorma.jalkanen@csamhealth.com.
  • Tiistaina 19.6.2018 klo 12:30-15:00 on HL7 Finland PH SIG Omatietovarannon tukiprojektin kokous. Kokouksessa käsitellään uusia tietosisältöjä ja pidetään koulutusta Omatietovarantoon liittyen. Lisätietoa: http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.
  • 29.5.2018: Kelan Omatietovaranto-tiimi osallistuu 31.5. - 1.6.2018 Helsingissä pidettävään Upgraded Life Festival 2018 tapahtumaan omalla ständillä. Tule tapaamaan meitä, jos olet paikalla!
  • 22.5.2018: Omatietovarannon ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttö alkoi pilottiryhmän toimesta 23.4.2018. Pilotoinnissa käyttäjät tallentavat erilaisten aktiivisuusmittareiden tuottamia hyvinvointitietoja (päivittäinen aktiivisuus, askelmäärä ja paino) Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa tehdyllä Terveyskylän Omapolku-sovelluksella Omakannan Omatietovarantoon. Pilottikäyttäjät voivat katsoa tallentamiaan hyvinvointitietoja sekä Omapolku-sovelluksella että Omakanta-palvelun kautta. Pilotoinnin tässä vaiheessa Omatietovaranto on käytettävissä vain Terveyskylän Omapolku-sovelluksen pilottikäyttäjille. Pilotoinnin on tarkoitus laajentua kesän jälkeen.

Sivua päivitetty 19.09.2018