Innehållspublicerare

Version 1.3 av principerna och den funktionella specifikationen för Informationshanteringstjänsten har publicerats

Meddelande - Utvecklare Skrivet 30.5.2023 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna publicerade den 16 maj 2023 version 1.3 av principerna och den funktionella specifikationen för Informationshanteringstjänsten på finska.

Den nya version 1.3 ersätter version 1.2 som publicerades i slutet av 2021. Den nya funktionella specifikationen innehåller tillägg och kompletteringar bland annat om följande ämnen:

  • Laboratorieundersökningarnas och de bilddiagnostiska undersökningarnas innehåll beskrivs separat enligt specifikationssamlingarna 2018.10.* och 2023.1
  • Ändringar i sammandragen, sammandragsuppgifter som hör till flera specifikationssamlingar stöds
  • Ändringarna i klientuppgiftslagen (784/2021) och social- och hälsovårdsreformen beaktas, bl.a. slopandet av de gemensamma registren samt den temporära rätten att få uppgifter i Nyland

Alla korrigeringar och kompletteringar nämns i början av varje kapitel och visas markerade i track changes-versionen av dokumentet. Publikationen finns också tillgänglig som nätpublikation i Yhteistyötilat.

De tekniska specifikationerna som behövs för att genomföra ändringarna har publicerats på kanta.fi.

Mer information: