Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Skötsel av ärenden för minderåriga är en ny funktion för informationssystem som redan tidigare anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Funktionen utvidgar det informationsinnehåll som kan arkiveras.

När skötsel av ärenden för minderåriga har införts, kan man inom hälso- och sjukvården dokumentera i patientdatasystemet

  • en minderårigs beslutsförmåga 
  • en beslutskapabel minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna.

På basis av uppgiften avgör MittKanta om uppgifterna kan visas för den minderårigas vårdnadshavare. I och med detta försvinner begränsningen enligt vilken vårdnadshavarna endast kunde sköta ärenden för sina barn under 10 år, och vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina barn i MittKanta utvidgas. Alla uppgifter om barn och ungdomar kan läsas av deras vårdnadshavare i MittKanta, om inte detta särskilt förbjudits. Läs mer på sidan Sköta ärenden för någon annan om hur visningen av uppgifter påverkas under övergångsskedet.

Mer information om förberedelserna för införande av utvidgningen finns på sidan Utvidgning av användningen.

Inget ibruktagningsprov krävs för att införa funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga.

Tidsschema

Skötsel av ärenden för minderåriga har tagits i användning för produktion i Kanta-tjänsterna.Inom hälso- och sjukvården ska åtminstone en version med framåtkompatibla recept vara i bruk. Läs mer om kompatibla recept i meddelandet.

Inom hälso- och sjukvården kan man också inleda införandet med funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga.

Anmälan och utbildning 

Systemleverantörerna stöder tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården i införandet. Kontakta din egen systemleverantör och fråga vilken typ av stöd de erbjuder.

Också FPA stöder tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården vid införandena genom att erbjuda utbildningar. Om du behöver extra stöd från FPA kan du också anmäla dig till ett införande.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023