Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Skötsel av ärenden för minderåriga är en ny funktion för informationssystem som redan tidigare anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Funktionen utvidgar det informationsinnehåll som kan arkiveras.

När skötsel av ärenden för minderåriga har införts, kan man inom hälso- och sjukvården dokumentera i patientdatasystemet

  • en minderårigs beslutsförmåga 
  • en beslutskapabel minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna.

På basis av uppgiften avgör Mina Kanta-sidor om uppgifterna kan visas för den minderårigas vårdnadshavare. I och med detta försvinner begränsningen enligt vilken vårdnadshavarna endast kunde sköta ärenden för sina barn under 10 år, och vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina barn på Mina Kanta-sidor utvidgas. Alla uppgifter om barn och ungdomar kan läsas av deras vårdnadshavare på Mina Kanta-sidor, om inte detta särskilt förbjudits. Läs mer på sidan Sköta ärenden för någon annan om hur visningen av uppgifter påverkas under övergångsskedet.

Mer information om förberedelserna för införande av utvidgningen finns på sidan Utvidgning av användningen.

Inget ibruktagningsprov krävs för att införa funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga.

Tidsschema

Skötsel av ärenden för minderåriga tas i användning för produktion i Kanta-tjänsterna 1.10.2020. Före det ska åtminstone en version med framåtkompatibla recept vara i bruk inom hälso- och sjukvården. Läs mer om kompatibla recept i meddelandet.

Inom hälso- och sjukvården kan man i början av oktober 2020 också införa Skötsel av ärenden för minderåriga med fulla funktioner.

Utbildning

Anmälan och utbildning från och med ingången av 2021

Från och med ingången av 2021 genomförs införandena i perioder, som är tre per år. Anmälan till den första införandeperioden för hälso- och sjukvården under 2021 öppnas i slutet av maj 2020.

Utbildningarna under 2021 fastställs senare och information om dem ges på sidan Utbildning inom hälsovården.

Genomförandet av de införanden som är planerade till hösten 2020 kan fortsätta utan särskild anmälan och i enlighet med den plan som gjorts upp i organisationen. Också de organisationer som inför tjänster hösten 2020 kan delta i utbildningarna om de så önskar.

Sidan har uppdaterats 14.10.2020