Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Införande av skötsel av ärenden för minderåriga

Skötsel av ärenden för minderåriga är en ny funktion för informationssystem som redan tidigare anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Funktionen utvidgar det informationsinnehåll som kan arkiveras.

När skötsel av ärenden för minderåriga har införts, kan man inom hälso- och sjukvården dokumentera i patientdatasystemet

  • en minderårigs beslutsförmåga 
  • en beslutskapabel minderårigs vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna.

På basis av uppgiften avgör Mina Kanta-sidor om uppgifterna kan visas för den minderårigas vårdnadshavare. I och med detta försvinner begränsningen enligt vilken vårdnadshavarna endast kunde sköta ärenden för sina barn under 10 år, och vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina barn på Mina Kanta-sidor utvidgas. Alla uppgifter om barn och ungdomar kan läsas av deras vårdnadshavare på Mina Kanta-sidor, om inte detta särskilt förbjudits. Läs mer på sidan Sköta ärenden för någon annan om hur visningen av uppgifter påverkas under övergångsskedet.

Mer information om förberedelserna för införande av utvidgningen finns på sidan Utvidgning av användningen.

Inget ibruktagningsprov krävs för att införa funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga.

Tidsschema

Skötsel av ärenden för minderåriga har tagits i användning för produktion i Kanta-tjänsterna.Inom hälso- och sjukvården ska åtminstone en version med framåtkompatibla recept vara i bruk. Läs mer om kompatibla recept i meddelandet.

Inom hälso- och sjukvården kan man också inleda införandet med funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga.

Anmälan och utbildning 

Det går att anmäla sig till införande när som helst.

Vi informerar om övriga utbildningar på sidan Utbildning inom hälsovården.

Anmälan är öppen hela tiden, så tjänstetillhandahållarna eller sjukhusapoteken kan anmäla sig till införande vid den tidpunkt som de anser lämplig. Funktionen ska tas i bruk inom ett år efter anmälan. FPA tillhandahåller handledning och stöd vid införandet centraliserat för alla som anmält sig.

Sidan har uppdaterats 25.1.2022