Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdataarkivet, med vars hjälp vårdhandlingar som rör bilddiagnostiska undersökningar sparas i Kanta-tjänsterna. Samtidigt kopplas de till undersökningar som sparats i Arkivet över bildmaterial.

Med bilddiagnostikhandlingar avses vårdhandlingar som producerats i samband med bilddiagnostiska undersökningar. Vårdhandlingarna är

  • begäran
  • undersökningsanteckning
  • utlåtande.

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdataarkivet, med vars hjälp ovan nämnda vårdhandlingar arkiveras i Kanta-tjänsterna.

Bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet kopplas till undersökningar som sparats i Arkivet över bildmaterial.

När en aktör inom hälso- och sjukvården infört Arkivering av bilddiagnostikhandlingar och Arkivet över bildmaterial, är det lätt att på ett och samma ställe se både bilderna och vårdhandlingarna som rör bilddiagnostiska undersökningar.

Bilddiagnostikhandlingar på Mina Kanta-sidor

Bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet visas för patienten på Mina Kanta-sidor. När uppgifterna är lättillgängliga hjälper det patienten att förbinda sig till vården.

På väg att införa Arkivering av bilddiagnostikhandlingar?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer