Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdataarkivet, med vars hjälp vårdhandlingar som rör bilddiagnostiska undersökningar sparas i Kanta-tjänsterna. Samtidigt kopplas de till undersökningar som sparats i Arkivet över bildmaterial.

Med bilddiagnostikhandlingar avses vårdhandlingar som producerats i samband med bilddiagnostiska undersökningar. Vårdhandlingarna är

  • begäran
  • undersökningsanteckning
  • utlåtande.

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdataarkivet, med vars hjälp ovan nämnda vårdhandlingar arkiveras i Kanta-tjänsterna.

Bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet kopplas till undersökningar som sparats i Arkivet över bildmaterial.

När en aktör inom hälso- och sjukvården infört Arkivering av bilddiagnostikhandlingar och Arkivet över bildmaterial, är det lätt att på ett och samma ställe se både bilderna och vårdhandlingarna som rör bilddiagnostiska undersökningar.

Bilddiagnostikhandlingar i MittKanta

Bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet visas för patienten i MittKanta. När uppgifterna är lättillgängliga hjälper det patienten att förbinda sig till vården.

På väg att införa Arkivering av bilddiagnostikhandlingar?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer