Införande av Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Införande av Arkivering av bilddiagnostikhandlingar

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdatalagret. Funktionen kan införas med ett certifierat system, efter att man först har börjat använda Patientdatalagret.

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar är en funktion i Patientdatalagret, med vars hjälp bilddiagnostiska vårdhandlingar sparas i Kanta-tjänsterna. Mer information om tjänsten:

Förberedelser

Innan en aktör inom hälso- och sjukvården kan införa Arkivering av bilddiagnostikhandlingar ska aktören

Systemkrav

Införande av Arkivering av bilddiagnostikhandlingar förutsätter att systemet som producerar och arkiverar innehåll är ett certifierat system av klass A (patientdatasystem eller RIS). Systemet ska ha utfört separat samtestning av bilddiagnostiska vårdhandlingar.

Införandeprocessen

Arkivering av bilddiagnostikhandlingar kan inledas inom hälso- och sjukvården efter att hälso- och sjukvårdsaktören har

  1. kommit överens om införandet med systemleverantören
  2. utfört ibruktagningsprov.

Ibruktagningsprov

Innan Arkivering av bilddiagnostikhandlingar börjar användas för produktion ska hälso- och sjukvårdsaktören utföra ett ibruktagningsprov. Ibruktagningsprovet utförs enligt anvisning och med ett testfall.

Hälso- och sjukvårdsaktören skickar en rapport till FPA om framgångsrikt utfört ibruktagningsprov inom två dagar efter provet.

Läs mer