Kontaktinformation

Kontaktinformation

Hälsovårdspersonal

Vi stöder hälsovårdspersonal och systemleverantörer i frågor som gäller Kanta-tjänsterna, social- och hälsovårdsreformen och valfriheten inom vården.

  •  Telefon: 020 634 7787. Vi betjänar vardagar kl. 7–17. Vi tar emot felanmälningar som gäller störningar i tjänsterna 24/7
  •  E-post: tekninentuki@kela.fi
  •  Övriga kontakter: kanta@kanta.fi

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Sidan har uppdaterats 05.11.2018