Kontaktinformation för professionella

Kontaktinformation för professionella

Vi stöder apotek, social- och hälsovårdspersonal, Kelain användare och systemleverantörer i frågor som gäller Kanta-tjänsterna.

Tekniskt stöd

Telefon: 020 634 7787. Vi betjänar vardagar kl. 7–17 (mottagande av felanmälningar 24/7.)

E-postadress: tekninentuki@kela.fi

I störningssituationer ska man alltid fylla i störningsanmälningsblanketten (pdf). I brådskande fall ska man kontakta Kanta-tjänsternas tekniska kundsupport per telefon (se ovan).

Vid problem gällande användningen av Kelain betjänar vi vardagar kl. 7–17.

Kundservice

E-postadress: kanta@kanta.fi

Kundservice för de professionella svarar på frågorna som gäller t.ex. kundrelation till Kanta-tjänsterna och anslutning till kundtesttjänsten. Dessutom ger kundservicen råd i andra situationer gällande Kanta-tjänsterna.

Samtestning

E-postadress: yhteistestaus@kanta.fi

Anmälan till samtestning och andra frågor gällande samtestning.

Stöd till systemleverantörer

E-postadress: kanta@kanta.fi

Stöd till systemleverantörer ger råd i frågorna gällande systemutveckling.

Sidan har uppdaterats 17.1.2024