Innehållspublicerare

Anmäl dig till samtestning av den nya versionen av fullmakt för köpta tjänster

Meddelande - Utvecklare Skrivet 29.8.2023 Alla meddelanden

Det har gjorts förbättringar som hälso- och sjukvården önskat i den uppdaterade fullmakten för köpta tjänster, vilket bland annat gör det lättare att ordna köpta tjänster som produceras med servicesedlar.

Funktionen Fullmakt för köpta tjänster i Patientdataarkivet har utvecklats utifrån kundernas önskemål för att bättre stödja arbetet både hos den som ordnar den köpta tjänsten och hos tjänsteproducenten.

Systemleverantörerna kan nu anmäla sig till samtestning av den uppdaterade versionen av fullmakten för köpta tjänster. Inom hälso- och sjukvården kan den nya versionen tas i bruk efter att den har samtestats i det patientdatasystem som är i bruk.

Användning av fullmakt för köpta tjänster i servicesedelverksamhet underlättas

I framtiden blir det enklare att använda fullmakt för köpta tjänster också i verksamhet som sköts med servicesedlar. Till exempel ett välfärdsområde som ordnar service kan skapa en fullmakt för köpta tjänster utan att veta vem som kommer att tillhandahålla tjänsten. Serviceproducenten kan på patientens begäran ansöka om och uppdatera information om tjänsteproducenten i fullmakten.

En serviceanordnare kan också foga ytterligare uppgifter till en fullmakt för köpta tjänster, till exempel närmare anvisningar om innehållet i den köpta tjänsten. Tjänsteproducentens arbete underlättas också av att den kan ansöka hos Kanta-tjänsterna om alla de fullmakter för köpta tjänster som anvisats denne. Det här var tidigare möjligt endast med patientens personbeteckning. Patientuppgifter söks med fullmakt antingen på patientnivå eller på registernivå, varvid endast de uppgifter som behövs med tanke på tjänsten stiger till sökresultaten.

Det är därför värt för hälso- och sjukvården att ta i bruk den nya versionen för att få ut mesta möjliga av fullmakten för köpta tjänster. Det är dock möjligt att använda den nya och den gamla versionen (lösning 1.0 och 2.0 för köpta tjänster) av fullmakten för köpta tjänster parallellt, så information kan förmedlas även om serviceanordnaren och tjänsteproducenten använder olika versioner.

Läs mer