Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät toiminnallisuudet tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa. Ilmoittautumislomakkeen esitestit tulee raportoida Kanta-palveluille samalla, kun yhteistestaukseen ilmoittaudutaan.

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tutustu yhteistestauksen prosessiin sekä osapuoliin ja vastuisiin.

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa tietojärjestelmätoimittajan tulee toimittaa ilmoittautumislomake, THL:n järjestelmälomake (Määräys 5/2021: liite 4, thl.fi) ja loogisen tason arkkitehtuurikuvaus viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun yhteistestauksen aloittamista osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaisuaikataulun mukaisten yhteistestausten lisäksi Kela järjestää ensimmäiseen sertifiointiin tähtääviä yhteistestauksia niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet yhteistestaukseen. Tutustu yhteistestauksen prosessiin uudelle sertifioitavalle järjestelmälle.

Resepti-palvelun yhteistestaukset

 Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Seuraaviin yhteistestauksiin ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi (ei erillistä ilmoittautumislomaketta):

  • Suun terveydenhuollon versiomuutoksen 3.00 yhteistestaus (2. vaihe) 
  • Kuvantamisen asiakirjojen muutosten todentaminen Kuva-aineistojen arkistossa 
  • Koronatodistuksen tulostaminen terveydenhuollossa.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksilla ei ole enää mahdollista aloittaa järjestelmän yhteistestausta. Uusia toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja osatoteutukset voidaan testata myös erikseen.​​​​​

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaukset​​​​​

Omatietovarannon yhteistestaus

Omatietovarannon yhteistestauksella tarkoitetaan sovelluksen sisäisen testauksen todentamista ja toimivuuden varmentamista Kanta-palvelujen asiakastestiympäristöä vasten. Voit lukea lisää omatietovarannon yhteistestauksesta Sovelluksen integroiminen Omatietovarantoon -sivulta.

Omatietovarannon asiakastestiympäristöön liitytään siinä vaiheessa, kun ilmoittaudutaan yhteistestaukseen.

Yhteistestauksen työtilat

Kanta-palvelujen yhteistestauksen työtilat toimivat nimellä Kumppanit-sivusto. Sivustolle kirjautuminen vaatii erillisen käyttäjätunnuksen ja se tulee olla jokaisella yhteistestaukseen osallistuvalla henkilöllä.

Yhteistestauksen työtilat on jaettu Kuva-aineistojen arkiston, Potilastiedon arkiston, Reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kokonaisuuksiin. Kirjautuminen työtiloihin tapahtuu oheisten linkkien kautta:

Kumppanit-työtilan linkki ohjautuu työtilojen tunnistussivulle, johon tulee syöttää sähköpostiosoite ja salasana. Onnistuneen tunnistuksen jälkeen käyttäjä ohjataan työtilaan. Kumppanit työtilan käyttäjille lähetetään automaattisesti uusi salasana sähköpostitse 4 kuukauden välein.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta yhteistestaus@kanta.fi.

Näin tilaat uudet käyttäjätunnukset

Kela luo käyttäjätunnuksia sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Uusien käyttäjätunnusten luomiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

  • sähköposti
  • matkapuhelinnumero
  • etunimi
  • sukunimi
  • organisaation nimi
  • kieli  

Pyydämme lähettämään tiedot osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi. Viestissä tulee myös kertoa se, mihin yhteistestaukseen / -testauksiin tarve liittyy.

Sivua päivitetty 07.09.2022