Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät toiminnallisuudet tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa. Ilmoittautumislomakkeen esitestit tulee raportoida Kanta-palveluille samalla, kun yhteistestaukseen ilmoittaudutaan.

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tutustu yhteistestauksen prosessiin sekä osapuoliin ja vastuisiin.

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa tietojärjestelmätoimittajan tulee toimittaa ilmoittautumislomake, THL:n järjestelmälomake (Määräys 5/2021: liite 4, thl.fi) ja loogisen tason arkkitehtuurikuvaus viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun yhteistestauksen aloittamista osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Mikäli sopiva ilmoittautumislomake puuttuu, ole yhteydessä yhteistestaukseen (yhteistestaus@kanta.fi).

Julkaisuaikataulun mukaisten yhteistestausten lisäksi Kela järjestää ensimmäiseen sertifiointiin tähtääviä yhteistestauksia niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet yhteistestaukseen. Tutustu yhteistestauksen prosessiin uudelle sertifioitavalle järjestelmälle.

Resepti-palvelun yhteistestaukset

 Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Seuraaviin yhteistestauksiin ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi (ei erillistä ilmoittautumislomaketta):

  • Kuvantamisen asiakirjojen muutosten todentaminen Kuva-aineistojen arkistossa
  • Koronatodistuksen tulostaminen terveydenhuollossa
  • Suun terveydenhuollon vaihe 2.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Asiakastietojärjestelmän tulee täyttää liittymisvelvoitteen mukaiset vaatimukset ja olla otettuna käyttöön palvelunantajilla 1.9.2024 mennessä. Yhteistestaus pitää olla suoritettu ja Valviran ilmoitus jätetty viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaukset​​​​​

Omatietovarannon yhteistestaus

Omatietovarannon yhteistestauksella tarkoitetaan sovelluksen sisäisen testauksen todentamista ja toimivuuden varmentamista Kanta-palvelujen asiakastestiympäristöä vasten. Voit lukea lisää omatietovarannon yhteistestauksesta Sovelluksen integroiminen Omatietovarantoon -sivulta.

Omatietovarannon asiakastestiympäristöön liitytään siinä vaiheessa, kun ilmoittaudutaan yhteistestaukseen.

Yhteistestauksen työtilat

Kanta-palvelujen yhteistestauksen työtilat toimivat nimellä Kumppanit-sivusto. Sivustolle kirjautuminen vaatii erillisen käyttäjätunnuksen ja se tulee olla jokaisella yhteistestaukseen osallistuvalla henkilöllä.

Yhteistestauksen työtilat on jaettu Kuva-aineistojen arkiston, Potilastiedon arkiston, Reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kokonaisuuksiin. Kirjautuminen työtiloihin tapahtuu oheisten linkkien kautta:

Kumppanit-työtilan linkki ohjautuu työtilojen tunnistussivulle, johon tulee syöttää sähköpostiosoite ja salasana. Onnistuneen tunnistuksen jälkeen käyttäjä ohjataan työtilaan. Kumppanit työtilan käyttäjille lähetetään automaattisesti uusi salasana sähköpostitse 4 kuukauden välein.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta yhteistestaus@kanta.fi.

Näin tilaat uudet käyttäjätunnukset

Kela luo käyttäjätunnuksia sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Uusien käyttäjätunnusten luomiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

  • sähköposti
  • matkapuhelinnumero
  • etunimi
  • sukunimi
  • organisaation nimi
  • kieli

Pyydämme lähettämään tiedot osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi. Viestissä tulee myös kertoa se, mihin yhteistestaukseen / -testauksiin tarve liittyy.

Sivua päivitetty 13.2.2024