Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto edellyttää, että järjestäjä ja tuottaja ovat sopineet ostopalvelun järjestelyistä, kumpikin käyttää Potilastiedon arkistoa ja kummankin järjestelmässä on ostopalvelun valtuutuksen toiminnot.

Kun palveluita hankitaan ostopalveluna, ostopalvelussa tuotetut potilastiedot on liitettävä palvelun järjestäjän tai tilaajan rekisteriin. Kanta-palvelujen ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuutta käyttämällä potilastiedot saadaan arkistoitua suoraan järjestäjän rekisteriin Potilastiedon arkistossa. 

Edellytykset käyttöönotolle

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto edellyttää huolellisia valmisteluja ja yhteistyötä ostopalvelun järjestäjän, tuottajan ja tarvittaessa järjestelmätoimittajien edustajien kesken.

Seuraavat asiat on huomioitava, jotta valtuutuksen voi ottaa käyttöön:

  • Järjestäjällä ja tuottajalla on keskinäinen sopimus ostopalvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.
  • Järjestäjä ja tuottaja ovat kumpikin Potilastiedon arkiston käyttäjiä.
  • Järjestäjän potilastietojärjestelmä (tai erillisjärjestelmä, esim. palvelusetelijärjestelmä) kykenee tuottamaan ostopalvelun valtuutuksen ja siihen liittyvät toiminnot.
  • Tuottajan potilastietojärjestelmä kykenee toteuttamaan hakutoiminnot sekä potilastietojen tallennuksen järjestäjän rekisteriin.
  • Järjestäjä ja tuottaja hallitsevat ostopalvelun valtuutuksen toimintamallit.
  • Käyttöönottokoe on tehty ennen käytön aloitusta.

Käyttöönoton tuki

Kanta-palvelujen uudessa käyttöönottojen tukimallissa eri Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönottoja tehdään vuosittain kolmen käyttöönottojakson puitteissa.

Käyttöönottojen tueksi Kanta-palvelut järjestää palvelunantajille keskitettyjä valmistelu- ja koulutustilaisuuksia.

Kun terveydenhuollon palvelunantaja tekee päätöksen ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden ensimmäisestä käyttöönotosta järjestäjänä tai tuottajana, se ilmoittautuu käyttöönottoon. 

Ostopalvelun valtuutuksen toimintamallien on oltava osapuolten hallussa ennen käyttöönottoa.

Palvelunantaja voi osallistua Kanta-palvelujen järjestämään toimintamallikoulutukseen, jos tilaisuuden ajankohta sopii ajallisesti suunniteltuun käyttöönoton aikatauluun.

Osapuolet voivat myös huolehtia toimintamallien läpikäymisestä itsenäisesti aiempien toimintamallikoulutusten materiaalien ja muiden perehtymismateriaalien avulla.

Käyttöönottokoe 

Kun valmistelut ovat kunnossa ja osapuolet ovat valmiita aloittamaan toiminnallisuuden käytön, tehdään käyttöönottokoe.

Kokeessa käydään läpi ennalta määritetty testitapaus, jonka avulla varmistetaan koko ostopalvelun valtuutus -prosessin tekninen toimivuus ja tuotantokäyttöön siirtyminen ongelmitta.

Käyttöönottokoe tehdään ainakin silloin, jos järjestäjä tai tuottaja ottaa toiminnallisuuden käyttöön ensimmäisen kerran. Kokeen tekeminen on suositeltavaa myös muulloin, vaikka sitä ei edellytettäisikään.

Kokeeseen osallistuvat järjestäjä ja tuottaja tarvittaessa järjestelmätoimittajan avustuksella. Osapuolet sopivat keskenään kokeen ajankohdasta. Kelalle kokeesta ei tarvitse ilmoittaa.

Järjestäjä ja tuottaja tekevät oman osuutensa kokeesta. Kumpikin osapuoli toimittaa Kelalle raportin onnistuneesta kokeesta mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

Käyttöönottokokeen jälkeen organisaatiot voivat päättää tuotantokäytön aloittamisen tarkasta ajankohdasta.

Perehtymismateriaalia

Lisätietoja

Sivua päivitetty 05.01.2022