Om det inte lyckas att logga in i Kelain

Om det inte lyckas att logga in i Kelain

Följande åtgärder hjälper vid de flesta problem med inloggningen i Kelain.

Om du försöker logga in i Kelain och t.ex. får felmeddelandet ”Certifikat erhölls inte från kortläsaren” eller om det uppstod något annat fel vid inloggningen, hjälper följande åtgärder vid de flesta problem med inloggningen i Kelain. Råden har ordnats från det enklaste till det mest komplicerade.

Testa alltid Kelains funktion innan du går vidare till nästa punkt. Ibland blir problemet avhjälpt efter den första punkten, ibland måste man gå igenom hela listan.

Kontrollera vilken webbläsare du använder

Logga in i Kelain via någon av webbläsarna Edge, Firefox, Chrome eller Safari. Inloggning i Kelain via webbläsaren Internet Explorer (IE) rekommenderas inte.

Avlägsna certifikatkortet och kortläsaren

  1. Ta ut ditt certifikatkort ur kortläsaren
  2. Koppla loss kortläsaren från datorn
  3. Sätt tillbaka kortläsaren, byt till en annan USB-port. Kontrollera att kortläsaren är ordentligt fastsatt i datorn.
  4. Placera kortet i läsaren. Kontrollera att kortet är rätt vänt i läsaren. Försök logga in på nytt i Kelain

Tekniska kraven

Kontrollera om din dator och den webbläsare du använder uppfyller de tekniska kraven för Kelain.

Windows- och Mac-anvisningar

När du har kontrollerat punkterna ovan, fortsätt med de separata anvisningarna för Windows- respektive Mac-användare.  Anvisningarna finns under rubriken Läs mer.

Kontakta Kelas tekniska support

Om anvisningen inte är till hjälp, kontakta Kelas Tekniska support. För att påskynda utredningen av problemet är det bra att anteckna följande innan du kontaktar supporten:

  • Vilket operativsystem och vilken version har din dator?
  • Vilka webbläsare och vilka versioner har du testat med?
  • Vilken version av kortläsarprogrammet är installerad på datorn?
  • Får du något felmeddelande, vilket?
  • Har Kelain fungerat på samma dator tidigare?

FPA Teknisk support
e-post: tekninentuki@kanta.fi
telefonnummer: 020 63 47787 (vardagar kl. 7–17)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.06.2022