Kelaimen käyttäjät ja käyttöönotto

Kelaimen käyttäjät ja käyttöönotto

Lääkärin yksityiskäyttöön

Kelain on hyvä vaihtoehto lääkärin tai hammaslääkärin yksityiskäyttöön sellaisessa tapauksessa, kun hän ei toimi terveydenhuollon palveluksessa eikä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

  • Kelain otetaan käyttöön rekisteröitymällä sen yksityiskäyttäjäksi. Se tehdään Kelain-palvelussa ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. 

Itsenäiselle ammatinharjoittajalle

Kelaimen käyttö itsenäisellä ammatinharjoittajalla loppuu 31.12.2018.

Maksullisuus vuonna 2018

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisa käyttökuukausia. Maksu peritään, vaikkei kauden aikana kirjoittaisi yhtään reseptiä. Sen lisäksi peritään 0,372 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.

Maksullisuus vuonna 2019

Lääkärin kirjoittaessa lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua. Kelain-palvelua saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen. 

Maksujen määräytymisperusteet ja maksujen suuruus määrätään STM:n asetuksessa vuosittain.

Yksityisille palveluntuottajille on kehitetty myös muita vastaavia tietojärjestelmäpalveluita, jotka ovat käytettävissä kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille 

Tarkemmat ohjeet löytyvät käyttöönoton ohjeesta.

Tutustu aiheeseen lisää

Sivua päivitetty 12.12.2018