Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter

Med hjälp av Kanta-tjänsterna är de uppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården samt på apoteken tillgängliga för olika tjänstetillhandahållare. När informationen rör sig smidigt förbättras också kvaliteten på vården eller tjänsten. Kunden ska informeras om hur hens uppgifter används.

På den här sidan hittar du information om Kanta-tjänsterna. På följande sidor kan du läsa mer om hur uppgifterna lämnas ut och hur kunden kan påverka utlämnandet av uppgifterna (tillstånd och förbud).

Vet du redan hur tillståndet för utlämnade ändras?
I den nya versionen av Kanta-webbskolan kan du uppdatera dina kunskaper om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården. Du får också anvisningar om hur du ska ge information om Kanta-tjänsterna. Bekanta dig med webbskolans olika teman i egen takt.
 

Vad är information om Kanta-tjänsterna?

Information om Kanta-tjänsterna är ett meddelande där kunden får information om Kanta-tjänsterna och om hur hens uppgifter behandlas inom social- och hälsovården samt om hur hen kan inverka på utlämnandet av uppgifterna. Informationen ges eftersom kunderna har rätt att veta hur deras klient- och patientuppgifter används och om ändringar i användningssätten.

Informationen om Kanta-tjänsterna är inte det samma som samtycke till eller tillstånd för utlämnande.

Vad inverkar informationen om Kanta-tjänsterna på?

När kunden har fått information om Kanta-tjänsterna kan kunden

  • ge tillstånd för utlämnande så att hens uppgifter i samband med vård kan utlämnas exempelvis till andra välfärdsområden och mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården
  • uppdatera sitt tidigare tillstånd för utlämnande så att hens uppgifter kan lämnas ut både via Kanta-tjänsterna och på annat sätt Läs mer om tillstånd att lämna ut patientuppgifter.
  • begränsa användningen av sina uppgifter genom att meddela förbud mot utlämnande.

Efter att kunden har fått version 1.1 eller 2.0 av informationen om Kanta-tjänsterna är hens patientuppgifter i samband med vård tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården i hela landskapet Nyland. Läs mer om hur uppgifter rör sig i Nyland.

Kundens uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna även om hen inte har fått den senaste informationen om Kanta-tjänsterna. Kunden kan ge eller uppdatera ett tillstånd för utlämnande och meddela förbud i MittKanta eller under besök hos hälso- och sjukvården.

I MittKanta kan kunden själv markera att hen tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna

Om kunden ännu inte har fått den senaste informationen om Kanta-tjänsterna, öppnas den som ett meddelande i MittKanta omedelbart efter inloggningen. Den nya informationen kan tas emot i MittKanta från och med den 30 november 2023. Där kan informationen om Kanta-tjänsterna markeras som mottagen också för en annan persons räkning.

Om kunden inte har markerat informationen som mottagen i MittKanta ska tjänstetillhandahållaren informera kunden

Om kunden inte har fått den senaste information om Kanta-tjänsterna i MittKanta, ska kunden informeras när hen besöker hälso- och sjukvården. Informationen kan ges inom hälso- och sjukvården från och med den 2 januari 2024.

Patientdatasystemet identifierar och styr användaren om kunden behöver informeras. När kunden har fått informationen om Kanta-tjänsterna ska detta antecknas i informationssystemet så att uppgiften lagras i Kanta-tjänsterna.

I de flesta hälso- och sjukvårdsorganisationer är det redan möjligt att lagra uppgiften om att informationen om Kanta-tjänsterna har tagits emot i patientdatasystemet. Om detta ännu inte är möjligt, läs mer om verksamhetsmodellerna.

Inom socialvården börjar informationsskyldigheten när tjänstetillhandahållaren har anslutit sig till Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut uppgifter inom sektorn.

Hur berättar jag för kunden om informationen om Kanta-tjänsterna?

En yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan ge informationen om Kanta-tjänsterna till kunden

I en kort video redogör vi för vad en yrkesperson inom social- och hälsovården bör berätta för kunden i samband med informationen om Kanta-tjänsterna:

Läs mer om de olika versionerna av informationen om Kanta-tjänsterna och om skillnaderna mellan versionerna

I tabellen finns versionerna av Kanta-informationen, som kunden kan ha läst i MittKanta. Du kan också bekanta dig med informationstexterna i PDF-format.

I tabellen visas de versioner av informationen om Kanta-tjänsterna som kunden har kunnat ta emot i MittKanta.

I den senaste informationen om Kanta-tjänsterna ges information om

  • vad Kanta-tjänsterna är
  • hur uppgifterna kan användas och lämnas ut inom social- och hälsovården samt på apoteken
    • att tillstånd för utlämnande i fortsättningen kan användas både för utlämnande av uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna och för utlämnande av andra uppgifter
  • hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter
  • om den temporära rätten i landskapet Nyland att få uppgifter
Tabell: Versioner av information om Kanta-tjänsterna
Version  Publiceringsdatum Status Ändringar i den förra versionen
Information om Kanta-tjänsterna 2.0 (pdf) 30.11.2023 Gällande från 30.11.2023. Möjlighet att utnyttja tillstånd för utlämnande även när uppgifter lämnas ut på annat sätt än genom Kanta-tjänsterna.
Information om Kanta-tjänsterna 1.1 (pdf) 22.11.2022 Upphör att gälla 29.11.2023. Välfärdsområdena inleder sin verksamhet och temporär rätt till uppgifter införs i landskapet Nyland.
Information om Kanta-tjänsterna 1.0 (pdf) 1.11.2021 Gällande fram till 21.11.2022 Första versionen av informationen om Kanta-tjänsterna.

Lagstiftningen styr utlämnandet av uppgifter

Lagarna om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) och om elektroniska recept (receptlagen) styr utlämnandet av klient- och patientuppgifter och bestämmer till exempel hur kunden kan påverka utlämnandet av uppgifterna.

I lagarna fastställs också social- och hälsovårdens samt apotekens förfaranden och verksamhetsmodeller.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 8.1.2024