Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Med hjälp av Kanta är de uppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården samt på apoteken tillgängliga för olika tjänstetillhandahållare. När informationen rör sig smidigt förbättras också vårdens eller tjänstens kvalitet. Kunden ska informeras om hur uppgifter om honom eller henne som sparats i Kanta används.

Social- och hälsovårdsreformen medförde ändringar i hur uppgifter rör sig

I Kanta-webbskolan kan du uppdatera din sakkunskap om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården. Ta del av de olika avsnitten i webbskolan i egen takt!

På den här sidan hittar du information om hur kunden informeras om Kanta-tjänsterna. På sidorna nedan kan du läsa mer om utlämnande av uppgifter och om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter (tillstånd för och förbud mot utlämnande). 

Vad är information om Kanta-tjänsterna?

Information om Kanta-tjänsterna är ett meddelande där kunden får information om Kanta-tjänsterna och om hur hans eller hennes uppgifter behandlas inom social- och hälsovården. Informationen ges eftersom kunderna har rätt att veta hur deras klient- och patientuppgifter används och om ändringar i användningssätten.

Informationen om Kanta-tjänsterna är inte ett tillstånd för utlämnande.

Vad inverkar informationen om Kanta-tjänsterna på?

En kund som fått informationen om Kanta-tjänsterna kan i MittKanta eller under besök hos hälso- och sjukvården påverka hur hans eller hennes uppgifter används genom att

  • ge tillstånd för utlämnande så att de uppgifter om kunden som sparats i Kanta-tjänsterna i samband med vård kan utlämnas också till andra välfärdsområden och mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården
  • meddela förbud mot utlämnande av uppgifter.

Efter att kunden har fått informationen om Kanta-tjänsterna är i samband med vården hans eller hennes patientuppgifter tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården i hela landskapet Nyland. Läs mer om hur uppgifter rör sig i Nyland.

Kundens uppgifter kan sparas i Kanta-tjänsterna även om han eller hon inte har fått den nya informationen om Kanta-tjänsterna.

I MittKanta kan kunden själv markera att han eller hon tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna

Om kunden ännu inte har fått den nya informationen om Kanta-tjänsterna, öppnas den som ett meddelande i i MittKanta omedelbart efter inloggningen. Det har varit möjligt att markera att man tagit del av den nya informationen allt sedan den 22 november 2022. I i MittKanta kan man markera informationen som mottagen också för en annan persons räkning.

Om kunden inte har markerat informationen som mottagen i MittKanta ges informationen under ett besök inom hälso- och sjukvården

Kunden kan få informationen om Kanta-tjänsterna också under ett besök inom hälso- och sjukvården efter hand som den funktion som behövs för det här införs i patientdatasystemen. Då markerar en yrkesperson i patientdatasystemet att informationen har getts, vilket  sparas automatiskt i Kanta.

Inom socialvården börjar informationsskyldigheten när tjänstetillhandahållaren har gått med i Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut interna uppgifter inom verksamhetsområdet.

Hur berättar jag för kunden om informationen om Kanta-tjänsterna?

En yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan ge informationen om Kanta-tjänsterna till kunden

I en kort video redogör vi för vad en yrkesperson inom social- och hälsovården bör berätta för kunden i samband med informationen om Kanta-tjänsterna:

Läs mer om de olika versionerna av Kanta-informationen och skillnaderna mellan dem

I tabellen finns versionerna av Kanta-informationen, som kunden kan ha läst i MittKanta. Du kan också bekanta dig med informationstexterna i PDF-format.

I den senaste informationen om Kanta-tjänsterna ges information om

  • vilka uppgifter om kunden som sparas i Kanta-tjänsterna 
  • hur uppgifter kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken
  • hur uppgifter kan utlämnas inom social- och hälsovården samt på apoteken
  • de register som finns i välfärdsområdet och användningen av uppgifter inom dem
  • utlämnandet av uppgifter mellan välfärdsområden
  • landskapet Nylands temporära rätt att få uppgifter
  • hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.
Tabell: Olika versioner av information om Kanta-tjänsterna
Version  Publiceringsdatum Status Ändringar i den förra versionen
Information om Kanta-tjänsterna 1.1 (pdf) 22.11.2022 Gällande Välfärdsområdena inleder sin verksamhet och temporär rätt till uppgifter införs i landskapet Nyland.
Information om Kanta-tjänsterna 1.0 (pdf) 1.11.2021 Gällande fram till 21.11.2022 Första versionen av informationen om Kanta-tjänsterna.

Lagstiftningen styr utlämnandet av uppgifter

Lagarna om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) och om elektroniska recept (receptlagen) styr utlämnandet av kund- och patientuppgifter via Kanta-tjänsterna och bestämmer till exempel hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter. 

I lagarna fastställs även funktionssätt och funktionsmodeller för social- och hälsovården samt för apoteken. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 10.5.2023