Innehållspresentatör

Specifikationerna i fas 1 av den riksomfattande medicineringslistan har publicerats

Meddelande Skrivet 01.04.2020 Alla meddelanden

Beredningen av den riksomfattande medicineringslistan fortsätter. Den helhet som publicerats nu omfattar specifikationer för strukturerad dosering samt ändringar i Läkemedelsdatabasen.

Ändringen ger den som gör upp recept möjlighet att i fortsättningen dokumentera doseringsanvisningen strukturerat. Specifikationerna gäller patient- och apoteksdatasystem samt förmedlare av Läkemedelsdatabasen för genomförande av strukturerad dosering och ändringar i Läkemedelsdatabasen. 

Den specifikationshelhet som publicerats nu består av följande delar

1.    Krav och användningsfall för patient- och apoteksdatasystem

 • Det avsnitt som gäller strukturerad dosering publiceras som en separat bilaga: S1 Dokumentera och utforma en strukturerad doseringsanvisning. 
 • Andra uppdateringar gäller kraven på patient-och apoteksdatasystem samt datainnehållsdokumentet.

2.    HL7-specifikationer för recept

 • Förutom de nya uppgifterna har specifikationerna också preciserats så att de motsvarar villkoren för informationsinnehållets obligatoriskhet.Förändringarna i specifikationspaketet 4.00 gäller närmast specifikationerna av body-delen.
 • Vi kommer att publicera fler XML-exempel under våren 2020. Alla nya datastrukturer finns i exemplet: EXEMPEL recept omfattande.

3.    Specifikation för receptets datainnehåll
4.    Specifikationer för Läkemedelsdatabasen 

Planerad tidtabell för genomförandet i Kanta-tjänsterna 

 • Dokumentvalideringstjänsten ändras.
  • Validering av strukturerad dosering i juni 2020 
  • Validering av de nya uppgifterna i Läkemedelsdatabasen i januari 2021
 • Testmaterial enligt det nya schemat för Läkemedelsdatabasens i december 2020 
 • Kundtestmiljön ändras fr.o.m. Q1/2021.
 • FPA skickar en enkät om tidtabellerna för inledande av samtestning och produktion till leverantörerna av patient- och apoteksdatasystem. Tidtabellerna gås igenom utifrån resultaten av enkäten. De publiceras senare i Kanta-publiceringsplanen.

Framöver bör kompatibla datasystem stödja den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. FPA levererar inte den nuvarande Läkemedelsdatabasen parallellt i samband med att den nya versionen tas i bruk.

Medicineringslistans syfte är att stödja en ändamålsenlig läkemedelsbehandling. Med hjälp av listan har både yrkesutbildade personer och kunden själv aktuell information om medicineringen. 

Workshop om idéer och prioriteringar för den riksomfattande medicineringslistan i maj

FPA ordnar en workshop om idéer och prioriteringar i fas 1 av den riksomfattande medicineringslistan över webben den 11 maj. Anmäl dig till workshopen här senast den 24 april.

Mer information: 

HL7-specifikationer V4.00 av recept har publicerats

Version 4.00 har publicerats med status Release Candidate 1 (RC1). Den slutliga versionen publiceras när de innehållsproducerande systemen har testats och responsen från testningen har beaktats i specifikationen. 

Funktionella specifikationer för patient- och apoteksdatasystem V3.00

Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

Datainnehållet i recept, rättelse av recept och makulering av recept (på finska)

Mera information för systemleverantörer: 
kantakehitys@kanta.fi

Mera information för social- och hälsovårdsorganisationer:
kanta@kanta.fi

Meddelanden har uppdaterats 17.4.2020

Tillades punkten: Förutom de nya uppgifterna har specifikationerna också preciserats så att de motsvarar villkoren för informationsinnehållets obligatoriskhet.Förändringarna i specifikationspaketet 4.00 gäller närmast specifikationerna av body-delen.

Ströks punkten: Utöver de nya uppgifterna har specifikationerna preciserats i fråga om gamla uppgifter, men preciseringarna inverkar inte på genomförandet för de gamla uppgifternas del.