Statistik

Statistik

Kanta-tjänsternas utnyttjandegrad beskrivs i statistikbilderna. Informationen uppdateras varje månad. Det går inte att begära ut statistik för enskilda organisationer.

Statistiken i bilder

Receptet

Kelain

Patientdataarkivet

Mina Kanta-sidor

Begäran om statistik för enskilda organisationer

Det är inte möjligt att ge ut rapporter med uppgifter om enskilda organisationer.

Sidan har uppdaterats 05.11.2021