Tekniska råd

Tekniska råd

Auktorisering

För auktorisering utnyttjar plattformen för Datalagret för egna uppgifter auktorisationsprotokollet OAuth 2.0.

Guiden PHR authorization beskriver de auktoriseringsprofiler och -mallar som använts på plattformen. I guiden finns hänvisningar till relevanta OAuth 2.0-specifikationer. 

HL7 FHIR

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och dess datainnehåll baserar sig på HL7 FHIR-standarden. I dokumentet Implementation guide beskrivs hur HL7 FHIR-standarden används i Datalagret för egna uppgifter. Guiden har tagits fram för specificerare och utvecklare, som behöver information om de FHIR-resurser, -element och -tillägg som det är möjligt att utnyttja i Datalagret för egna uppgifter.

Plattformen för Datalagret för egna uppgifter stöder endast JSON-format, vilket betyder att alla resurser ska lagras på plattformen i JSON-format.

Hänvisning till en profil som ingår i det nationella datainnehållet för Datalagret för egna uppgifter och överensstämmelse med profilen är obligatoriskt. Servern validerar innehållet i den resurs som lagras mot den profil som man hänvisar till, och förkastar resursen om innehållet inte stämmer överens med profilen.

Man hänvisar till profilen genom att att lägga till profilens URL i metadatan för resursen:

     {
"resourceType": "Patient",
…
"meta": {
   "profile": [
        “http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-patient-stu3”
   ]
},
…
 

Sidan har uppdaterats 19.09.2018