Seuraavaksi tuotantoon menevät reseptin määrittelyt

Seuraavaksi tuotantoon menevät reseptin määrittelyt

Tältä sivulta löydät seuraavaksi tuotantoon menevät reseptin määrittelyt ja niiden viimeisimmät päivitykset.

Seuraavaksi tuotantoon menevistä määrittelyistä julkaistaan vain ne toiminnallisten määrittelyiden dokumentit, joihin kyseisessä paketissa on tehty muutoksia. Jos muutokset koskevat myös HL7-määrittelyitä, julkaistaan ne omana määrittelypakettinaan.​​​​​​

Taulukko: Rakenteisen annostuksen version 3.00 määrittelydokumentit - voimaan 15.3.2022
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnalliset määrittelyt

S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje

Määrittelypakettiin v3.00 on lisätty rakenteisen annostuksen käyttötapaus ja vaatimukset, jotka löytyvät liitteestä: S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje.

Toiminnalliset määrittelyt

Vaatimukset - Potilastietojärjestelmä v3.00

Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.00

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia on v3.00 päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivän tunnisteen ja Lääketietokannan muutosten osalta.
Toiminnalliset määrittelyt Tietosisällöt v3.00 Tietosisältöön on päivitetty pakollisuusehtoja ja Koodistopalveluun on viety lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt.
Toiminnalliset määrittelyt Reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen määrittelyiden versiointikäytännöt  Versiointikäytännöt dokumentti löytyy v3.00 lähtien omasta dokumentistaan ja ne ovat otettu pois Header-määrityksestä.
Rajapintamäärittelyt

Reseptin HL7- rajapintamäärittelyt versio 4.00 RC4 

Määrittelypakettiin v3.00 liittyy HL7-määrittelypaketti versio 4.00, johon on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja sen osatunniste, rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muutokset. Muutokset kohdistuvat erityisesti lääkemääräyksen body-osaan.
Rajapintamäärittelyt Sähköisen lääkemääräyksen RC-versiot Ei kuvausta.

Rakenteisen annostuksen version 4.00 yksilöintitietojen uusi FHIR -rajapinta

Rakenteisen annostuksen v.4.00 yksilöintitietojen uusi FHIR -rajapinta tulee voimaan 15.3.2022.

Määrittelypakettiin v.3.00 liittyvään HL7-määrittelypakettiin v4.00  tarjotaan HL7 FHIR-standardiin perustuva yksilöintitietojen hakuun uusi rajapinta rakenteisen annostuksen ja muille uusille tietosisällöille sisältäen myös kaikki nykyiset yksilöintitiedoissa palautettavat tiedot. Vanhalla yksilöintitietojen haulla uusia tietosisältöjä ei palauteta.

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen palautuksessa tarvittavat FHIR resurssien määrittelyt julkaistaan kehitystyön aikana draft -versioilla Reseptin Simplifier.net -alustalla. Määrittelyt eivät ole lopullisia vaan päivittyvät työn etenemisen ja mahdollisten kommenttien perusteella.

Määrittelyiden työstöversioiden kommentointi tapahtuu FHIRin keskustelupalstalla (chat.fhir.org

Lisätietoja

kanta@kanta.fi