Potilastietojärjestelmän käyttötapaukset

Potilastietojärjestelmän käyttötapaukset

Sivulla on kuvattu potilastietojärjestelmän käyttötapaukset. Taulukkoon on kuvattu voimassa olevat versiot.

Dokumentti kuvaa sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi tarvittavan toiminnallisuuden siihen liittyvien tietojärjestelmien ja niiden käyttäjien osalta. Kukin käyttötapaus kuvaa, mitä käyttäjä ja potilastietojärjestelmä tekevät, jotta käyttäjä saa suoritettua jonkin itsenäisen, lyhyen ja kerralla suoritettavan toimenpiteen, joka tukee hänen muuta toimintaansa. Kuvaukset eivät määrittele tarkkoja teknisiä yksityiskohtia vaan toiminnallisen tavoitteen, joka tulee saavuttaa.

Taulukko: Potilastietojärjestelmän käyttötapaukset
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutaho
versio 3.1.1, julkaistu 27.2.2023 voimassa

Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v3.1.1 (pdf)

Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v3.1.1 track changes -versio (pdf)

Kela
versio 3.01 PATCH, julkaistu 21.12.2022 voimassa

Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v3.01 (pdf)

Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v3.01, track changes - versio (pdf)

Kela
versio 3.00, julkaistu 1.5.2022 voimassa Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v3.00 (pdf) Kela
versio 2.95, julkaistu 5.11.2021 voimassa Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v2.95 (pdf) Kela

versio 2.94, julkaistu 7.4.2021

voimassa Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v2.94 (pdf) Kela

versio 2.93, julkaistu 25.6.2019

voimassa Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v2.93 (pdf) Kela

versio 2.9, julkaistu 9.6.2016

voimassa Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä v2.9 (pdf) Kela