Resepti-palvelun toiminnalliset- ja rajapintamäärittelyt

Resepti-palvelun toiminnalliset- ja rajapintamäärittelyt

Tältä sivulta löytyvät voimassa olevat Reseptin toiminnallisen määrittelypaketin sisällöt. Sivulta löytyvät myös rajapintamäärittelyt. Taulukosta pääset määrittelypaketin materiaaleihin ja vanhempiin versioihin.

Voimassa oleva määrittelypaketti sisältää kaiken sähköisen reseptin toiminnallisiin määrittelyihin liittyvän dokumentaation sekä rajapintakuvaukset.

Taulukko: Sähköisen lääkemääräyksen toiminnalliset määrittelyt
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnalliset määrittelyt

Yleiskuvaus 

Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä 

Käyttötapaukset - Apteekkitietojärjestelmä 

S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien käyttötapaukset kuvaavat sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi tarvittavan toiminnallisuuden siihen liittyvien tietojärjestelmien ja niiden käyttäjien osalta. Dokumenteissa ei kuvata tarkkoja teknisiä yksityiskohtia, vaan toiminnallinen tavoite.

S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje liitteessä on kuvattu rakenteisen annostuksen käyttötapaus ja vaatimukset.

Toiminnalliset määrittelyt

Vaatimukset - Potilastietojärjestelmä 

Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimukset kohdistuvat sähköisen lääkemääräyksen työnkulun eri vaiheisiin.
Toiminnalliset määrittelyt Reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen määrittelyiden versiointikäytännöt  Versiointikäytännöt dokumentti löytyy v3.00 lähtien omasta dokumentistaan ja ne ovat otettu pois Header-määrityksestä.
Liitedokumentit

Reseptien haku Reseptikeskuksesta - Terveydenhuolto 

Reseptien haku Reseptikeskuksesta - Apteekkijärjestelmät 

Automaattiset lääkemääräyksen tilanmuutokset 

Lääkemääräyksen tilat ja niihin kohdistuvat sallitut toimenpiteet 

Sallitut päällekkäiset tilat

Lääkemääräyksen liittyvät oikeudet 

Yhteenvedon tulostuksen käsittelysäännöt alaikäisen puolesta asioinnissa 

Liitedokumenteissa on kuvattu hakuja, tilanmuutoksia sekä sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä oikeuksia.
Tietosisältö Tietosisällöt

Tietosisällössä on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisessa prosessissa tarvittavat tiedot.

Kansalliseen koodistopalveluun on viety lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt.

Rajapintamäärittelyt

Reseptin HL7-rajapintamäärittelyt

Reseptin HL7-rajapintamäärittelyt sisältävät:

 • Lääkemääräyksen CDA R2 Header
 • Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 –rakenteena
 • Lääkemääräyksen Medical Records –sanomat (soveltamisopas)
 • Medical Records –skeemat ja esimerkit
 • CDA R2 skeemat ja esimerkit
FHIR rajapintamäärittelyt Reseptin FHIR -rajapintamäärittelyt

Reseptin FHIR-rajapintamäärittelyt sisältävät:

 • Kanta-lääkityslistan perushaku
 • Lääkkeen historiahaku
 • Lopetettujen lääkkeiden haku
 • Historiahaku ilman käytössä olevan lääkkeen tunnisteita
 • Erikoishaut
 • Lääkityslistan tulostehaku
Rajapintamäärittelyt Sähköisen lääkemääräyksen RC-versiot Versiosta 4.00 lähtien sähköisen lääkemääräyksen rajapintamäärittelyistä julkaistaan myös RC-versiot.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Sivua päivitetty 28.6.2024