Chatbot-upotus

Känn till MittKanta!

Kolme nuorta istuu ulkona pöydän ääressä

Känn till MittKanta!

På den här sidan har vi sammanställt information för ungdomar om MittKanta. MittKanta är en webbtjänst där du hittar dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept samt så småningom också ser information om de sociala tjänster som du har fått. Uppgifterna visas i MittKanta alltid efter att du besökt social- och hälsovården.

Endast du själv, vårdpersonal inom social- och hälsovården och i vissa fall dina vårdnadshavare kan se uppgifterna i MittKanta.

Är du orolig över något som gäller din hälsa? Var inte rädd för att prata med din vårdnadshavare eller till exempel skolhälsovårdaren. Av dem kan du få stöd och hjälp.

Se på videon, där Iida berättar hur ungdomar kan använda MittKanta. (youtube.com)

I MittKanta hittar du dina hälso- och sjukvårdsuppgifter

I MittKanta ser du:

  • recepten för de läkemedel som ordinerats för dig
  • anteckningar som gjorts av yrkespersoner inom social- och hälsovården
  • resultaten av de laboratorie- och röntgenundersökningar som du varit med om
  • dina vaccinationsuppgifter.

Alla dina äldsta social- och hälsovårdsbesök är inte nödvändigtvis registrerade i MittKanta.

Du kan logga in i MittKanta via sidorna i denna nättjänst från knappen Logga in i MittKanta i det övre högra hörnet. För att kunna använda MittKanta behöver du en finsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Om mobilcertifikatet får du mer information från din mobiloperatör, i frågor som gäller nätbankskoder kan du vända dig till banken.

Uppgifterna i MittKanta är privata

Dina uppgifter i MittKanta ses inte av någon som inte har med din hälsovård att göra. Till exempel en lärare kan inte gå in och se dina uppgifter i MittKanta. Social- och hälsovårdspersonalen har alltid tystnadsplikt i frågor som rör dig, det vill säga de lämnar inte ut dina uppgifter vidare.

Vårdnadshavaren kan sköta ärenden för dig i MittKanta

När du besöker en läkare eller annan yrkesutbildad person inom social- och hälsovården bedömer hen om du kan fatta beslut i dina ärenden utan vårdnadshavarens hjälp. Bedömningen görs separat för varje besök.

Beslutsförmågan påverkas av många saker, till exempel av

  • åldern,
  • orsaken till besöket
  • vårdplanen.

Om den vårdande personen bedömer att du har beslutsförmåga, kan du välja om dina uppgifter visas för din vårdnadshavare i MittKanta. Om det bedöms att du inte kan fatta beslut ensam, kan även dina vårdnadshavare se uppgifterna i MittKanta.

Uppgifterna om ett barn över 10 år visas för vårdnadshavaren allteftersom hälsovårdsorganisationerna har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. Uppgifterna om ett barn under 10 år visas för vårdnadshavaren i MittKanta.

Tidtabell

Ändringarna i hur uppgifterna om barn över 10 år visas har införts på flera orter och på olika vårdenheter. Hos din egen hälso- och sjukvård eller dina egna sociala tjänster kan du fråga när uppgifterna börjar synas i MittKanta.

Exempelcase

16-åriga Siiri besöker skolhälsovården för prevention och astma.

Siiri som går på nionde klassen och är 16 år har sällskapat med Leo som går på en parallellklass. Siiri besöker skolhälsovårdarens mottagning för att prata om prevention. 

Hälsovårdaren bedömer att Siiri själv kan besluta om sin prevention. Då kan Siiri välja om uppgifterna om besöket som gällde prevention kan ses av hennes föräldrar i MittKanta. Efter att ha funderat på saken önskar Siiri att uppgifterna om besöket inte visas för föräldrarna.

Siiri lider av astma för vilken hon har mediciner. Trots detta får hon ett astmaanfall på skolans motionstimme. På grund av anfallet går Siiri till läkarmottagningen inom skolhälsovården och situationen lugnar ner sig. Läkaren bedömer att Siiri även i detta fall är kapabel att själv fatta beslut om vården. 

Siiri kan alltså bestämma, om uppgifterna visas för vårdnadshavarna i MittKanta. Eftersom föräldrarna alltid har varit med på kontrollbesöken som gäller vården av astma beslutar Siiri att också hennes föräldrar kan se uppgifterna om besöket och de recept på astmaläkemedel som läkaren förnyat. 

För 10-åriga Otto påbörjas en tandreglering.

10-åriga Otto bor hos sin moster som är hans vårdnadshavare. För Otto påbörjas en tandreglering som planeras ta flera år. Otto går ensam under skoldagen till sitt första tandregleringsbesök på en närliggande tandklinik. 

Tandläkaren bedömer att Ottos vårdnadshavare måste få veta om vårdplanen och att Otto inte kan bestämma om en långvarig vård ensam. Därför ringer man från tandkliniken till mostern och berättar om den uppgjorda vårdplanen.

Därtill visas uppgifterna om Ottos tandreglering på mosters MittKanta.

Femteklassarna Kalle och Linnea får en HPV-vaccination.

I Finland kallas alla femte- och sjätteklassare till en HPV- eller papillomvirusvaccination. Femteklassarna Kalle och hans kusin Linnea bor på olika orter. Båda har fått vaccinationen inom skolhälsovården vid en hälsoundersökning på femte klassen i en förälders närvaro. Ändå är det bara Kalles föräldrar som ser vaccinationsuppgiften i MittKanta. 

En ny praxis där vårdnadshavaren kan se barnets uppgifter i MittKanta införs stegvis på olika orter och vårdenheter. Därför kan Linneas föräldrar inte se uppgifterna om hennes vaccinationer i MittKanta. För Kalle och Linnea själv visas uppgiften om vaccinationer i MittKanta.

Sidan har uppdaterats 6.2.2024

Undersidor för delen Ungdomar