Känn till MittKanta!

Kolme nuorta istuu ulkona päydän ääressä

Känn till MittKanta!

På den här sidan har vi sammanställt information för ungdomar om MittKanta. MittKanta är en webbtjänst där du hittar dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept samt så småningom också ser information om de sociala tjänster som du har fått. Uppgifterna visas i MittKanta alltid efter att du besökt social- och hälsovården.

Endast du själv, vårdpersonal inom social- och hälsovården och i vissa fall dina vårdnadshavare kan se uppgifterna i MittKanta.

Är du orolig över något som gäller din hälsa? Var inte rädd för att prata med din vårdnadshavare eller till exempel skolhälsovårdaren. Av dem kan du få stöd och hjälp.

Se på videon, där Iida berättar hur ungdomar kan använda MittKanta. (youtube.com)

I MittKanta hittar du dina hälso- och sjukvårdsuppgifter

I MittKanta ser du:

  • recepten för de läkemedel som ordinerats för dig
  • anteckningar som gjorts av yrkespersoner inom social- och hälsovården
  • resultaten av de laboratorie- och röntgenundersökningar som du varit med om
  • dina vaccinationsuppgifter.

Alla dina äldsta social- och hälsovårdsbesök är inte nödvändigtvis registrerade i MittKanta.

Du kan logga in i MittKanta via sidorna i denna nättjänst från knappen Logga in i MittKanta i det övre högra hörnet. För att kunna använda MittKanta behöver du en finsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Om mobilcertifikatet får du mer information från din mobiloperatör, i frågor som gäller nätbankskoder kan du vända dig till banken.

Nuoret kävelevät ja juttelevat pihatiellä.

Uppgifterna i MittKanta är privata

Dina uppgifter i MittKanta ses inte av någon som inte har med din hälsovård att göra. Till exempel en lärare kan inte gå in och se dina uppgifter i MittKanta. Social- och hälsovårdspersonalen har alltid tystnadsplikt i frågor som rör dig, det vill säga de lämnar inte ut dina uppgifter vidare.

Vårdnadshavaren kan sköta ärenden för dig i MittKanta

När du besöker en läkare eller annan yrkesutbildad person inom social- och hälsovården bedömer hen om du kan fatta beslut i dina ärenden utan vårdnadshavarens hjälp. Bedömningen görs separat för varje besök.

Beslutsförmågan påverkas av många saker, till exempel av

  • åldern,
  • orsaken till besöket
  • vårdplanen.

Om den vårdande personen bedömer att du har beslutsförmåga, kan du välja om dina uppgifter visas för din vårdnadshavare i MittKanta. Om det bedöms att du inte kan fatta beslut ensam, kan även dina vårdnadshavare se uppgifterna i MittKanta.

Uppgifterna om ett barn över 10 år visas för vårdnadshavaren allteftersom hälsovårdsorganisationerna har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. Uppgifterna om ett barn under 10 år visas för vårdnadshavaren i MittKanta.

Tidtabell

Ändringarna i hur uppgifterna om barn över 10 år visas har införts på flera orter och på olika vårdenheter. Hos din egen hälso- och sjukvård eller dina egna sociala tjänster kan du fråga när uppgifterna börjar synas i MittKanta.

Sidan har uppdaterats 16.3.2023

Undersidor för delen Ungdomar