Känn till Mina Kanta-sidor!

Kolme nuorta istuu ulkona päydän ääressä

Känn till Mina Kanta-sidor!

På den här sidan har vi sammanställt information för ungdomar om Mina Kanta-sidor. Mina Kanta-sidor är en nättjänst där du hittar dina egna hälsouppgifter och läkemedelsrecept. Uppgifterna blir synliga på Mina Kanta-sidor alltid efter ditt hälsovårdsbesök.

Endast du själv, de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig och i vissa fall din vårdnadshavare kan se uppgifterna på Mina Kanta-sidor.

Är du orolig över något som gäller din hälsa? Prata modigt med din vårdnadshavare eller till exempel skolhälsovårdaren. Av dem kan du få stöd och hjälp.

Känn till Mina Kanta-sidor! (youtube.com)

På Mina Kanta-sidor hittar du dina hälsouppgifter

På Mina Kanta-sidor ser du:

  • recepten för de läkemedel som ordinerats för dig
  • nteckningar som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården gjort om din vård
  • de laboratorie- och röntgenundersökningar som gjorts på dig 
  • dina vaccinationsuppgifter.

De allra äldsta besöken på hälso- och sjukvården har inte nödvändigtvis registrerats på Mina Kanta-sidor.

Du kan logga in på Mina Kanta-sidor via sidorna i denna nättjänst från knappen Logga in på Mina Kanta-sidor i det övre högra hörnet. För att kunna använda Mina Kanta-sidor behöver du en finsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Om mobilcertifikatet får du mer information från din mobiloperatör, i frågor som gäller nätbankskoder kan du vända dig till banken.

Nuoret kävelevät ja juttelevat pihatiellä.

Uppgifterna på Mina Kanta-sidor är privata

Dina uppgifter på Mina Kanta-sidor ses av ingen som inte har med din hälsovård att göra. Till exempel en lärare kan inte gå in och se dina uppgifter på Mina Kanta-sidor. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har alltid tystnadsplikt i ärenden som gäller din hälsa, det vill säga de lämnar inte ut dina uppgifter.

Vårdnadshavaren kan också sköta ärenden för dig på Mina Kanta-sidor

När du går till mottagningen hos en läkare eller någon annan hälso- och sjukvårdsutbildad person, bedömer denna om du kan besluta om din vård utan vårdnadshavarens hjälp. Bedömningen görs separat för varje besök.

Beslutskapaciteten påverkas av många saker, till exempel av

  • åldern, 
  • orsaken till besöket  
  • vårdplanen.

Om den vårdande personen bedömer att du är beslutskapabel, kan du välja om dina uppgifter visas för din vårdnadshavare på Mina Kanta-sidor. Om man bedömer att du inte själv kan besluta om din vård, kan även dina vårdnadshavare se dina uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Uppgifterna om ett barn över 10 år visas för vårdnadshavaren i takt med att hälso- och sjukvårdsorganisationerna har gjort nödvändiga ändringsarbeten i patientdatasystemen. Vårdnadshavare se uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. 

Tidtabell

Ändringen har införts på flera orter och på olika vårdplatser. Du kan fråga din egen hälso- och sjukvård om ändringen redan gäller där. Vårdnadshavare se uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 15.06.2022

Undersidor för delen Ungdomar