Chatbot-upotus

MittKanta

MittKanta

I MittKanta ser du hälso- och sjukvårdsuppgifter och så småningom uppgifter om sociala tjänster. Du kan också begära att recept förnyas eller spara ett livstestamente. Du kan logga in i MittKanta till exempel med nätbankskoder.

I MittKanta kan du

  • läsa behandlingsrelaterade anteckningar
  • begära att få ett recept förnyat
  • kontrollera resultaten av laboratorie- och röntgenundersökningar
  • så småningom se information om socialvårdstjänster
  • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
  • ge tillstånd för eller förbjuda utlämnande av dina egna uppgifter
  • bläddra i dina egna välbefinnandeuppgifter
  • få coronaintyg
Har du markerat att du fått meddelandet i MittKanta om hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården?

När du loggar in i MittKanta för första gången efter den 30 november 2023 visas ett meddelande med information om Kanta-tjänsterna och hur uppgifterna om dig används inom social- och hälsovården. Det här meddelandet kallas information om Kanta-tjänsterna.

Om du ännu inte fått den senaste informationen om Kanta-tjänsterna visas den i MittKanta så att du kan läsa den genast när du loggat in. Läs meddelandet och kryssa i rutan längst ned för att bekräfta att du tagit emot informationen. När du gjort det kan du använda MittKanta som vanligt.

Lagen ändras den 1 januari 2024. Därför förnyas tillståndet för utlämnande av uppgifter. När du markerat meddelandet om användningen av dina uppgifter som mottaget kan du uppdatera tillstånd som du gett tidigare i MittKanta.

Det spelar ingen roll om du anlitar offentliga eller privata tjänster eller företagshälsovårdstjänster. Tack vare de riksomfattande Kanta-tjänsterna kan du se dina uppgifter i MittKanta. Uppgifterna visas i tjänsten i enlighet med den lagstadgade förvaringstiden.

Du kan också kontrollera vilka social- och hälsovårdsenheter eller apotek som har behandlat dina uppgifter via Kanta-tjänsterna. Läs mer på sidan Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

Användningen kräver en finsk personbeteckning och identifieringsverktyg

Du måste logga in i MittKanta för att se dina egna uppgifter. Identifikationsverktyg är

Man kan också identifiera sig med ett organisationskort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller med ett yrkeskort för social- och hälsovården.

Logga in i MittKanta

Sköta ärenden för någon annans räkning

En vårdnadshavare kan sköta ärenden för alla sina minderåriga barn i MittKanta. Det finns skillnader i hur uppgifter om ett barns social- och hälsovård visas för vårdnadshavaren. Läs mer om att sköta ärenden för minderåriga.

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden i MittKanta för en annan vuxen. Läs mer om att sköta ärenden för en person som fyllt 18 år.

Om uppgifterna är felaktiga

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som har vårdat dig eller det apotek som har registrerat uppgifterna. Denna enhet kan vid behov rätta dina uppgifter.

Uppgifterna kan inte rättas i Kanta-tjänsternas kundservice.

Du kan själv påverka hur uppgifter om dig används

När du för första gången sköter ärenden inom social- och hälsovården eller i MittKanta, informeras du om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifter som sparats i Kanta-systemet. Det här meddelandet går under namnet information om Kanta-tjänsterna.

Du kan själv påverka hur uppgifter om dig används. Genom att ge tillstånd för utlämnande säkerställer du att dina uppgifter är tillgängliga för de yrkespersoner som vårdar dig. Om du vill kan du också begränsa användningen av uppgifter med förbud. Det finns separata tillstånd för utlämnande för patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och för klientuppgifter inom socialvården.

Du kan ge tillstånd för och meddela förbud mot utlämnande av uppgifter i MittKanta i avsnittet Hantering av användningen av uppgifter. Du kan också ge tillstånd för utlämnande av patientuppgifter eller meddela förbud mot användning av patientuppgifter när du anlitar hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.2.2024