Fördelar med MittKanta

Fördelar med MittKanta

Utnyttja MittKanta för att ta en aktiv roll i att ta hand om din hälsa. I MittKanta kan du läsa dina egna uppgifter när som helst – till och med hemma i soffan.

Kuvakaappaus OmaKannan Terveystiedot-sivusta

  • Du ser dina hälso- och sjukvårdsuppgifter och dina recept och kan skicka begäran om receptförnyelse. Du kan bekvämt se t.ex. resultaten av laboratorie- och röntgenundersökningar. I MittKanta visas uppgifter från både den offentliga och privata hälso- och sjukvården. 
  • I MittKanta kan du också läsa uppgifter som du samlat in med hjälp av hälsoapplikationer. Som exempel kan nämnas uppgifter från ett aktivitetsarmband eller en blodsockermätare. I framtiden kan också yrkesutbildade personer som ger dig vård se de här uppgifterna, om du ger ditt tillstånd till det.  
  • I MittKanta kan du också spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Då har hälso- och sjukvårdsenheterna tillgång till dem.
  • I MittKanta kan du också kontrollera vilka hälso- och sjukvårdsenheter som har läst dina uppgifter.

Förflyttning i kursen