Hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor

Illustration: Far och dotter som sitter sida vid sida

Hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor

Undersökningsresultat och uppgifter om din vård lagras i Patientdataarkivet. Via Mina Kanta-sidor kan du själv se dina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du de uppgifter om diagnoser och besök inom hälso- och sjukvården som sparats i Kanta-tjänsterna.

Öppna infovideon om Mina Kanta-sidors Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Play-nappi Mina Kanta-video: Hälso- och sjukvårdsuppgifter (youtube.com)

Förflyttning i kursen