Hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta

Undersökningsresultat och uppgifter om din vård lagras i Patientdataarkivet. Via MittKanta kan du själv se dina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du de uppgifter om diagnoser och besök inom hälso- och sjukvården som sparats i Kanta-tjänsterna.

Öppna infovideon om MittKanta Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Play-nappi MittKanta-video: Hälso- och sjukvårdsuppgifter (youtube.com)

Förflyttning i kursen