Navigering i MittKanta

Navigering i MittKanta

Efter inloggningen kommer du till Ingångssidan. Från Ingångssidan kan du bl.a. gå till dina recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter samt hantera förbud, donationsvilja och livstestamente.

Med hjälp av följande anvisningar kan du bekanta dig närmare med hur tjänsten MittKanta används och se exempel på uppgifter som visas där. 

Kuvakaappaus OmaKannan etusivusta

Navigeringsanvisningar för MittKanta ingångssida

  • Upptill i MittKanta ingångssida finns en länk till att sköta ärenden för någon annan. Via den kan du se uppgifter om barn under 18 år som du har vårdnaden om eller sköta ärenden för någon annan med Suomi.fi-fullmakter.
  • Upptill på sidan finns också en länk där du kan byta språk. Du kan byta språk genom att klicka på Suomeksi eller På svenska.
  • Utloggningsknappen finns uppe till höger på sidan, nedanför de här textlänkarna.
  • I vänstra kanten finns en meny, via vilken du kan navigera till dina receptuppgifter och hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • På ingångssidan ser du när du senast loggat in i MittKanta.
  • Du kan också använda MittKanta via din smarttelefon. På nästa sida får du veta mer om hur du navigerar på en mobil enhet.

Förflyttning i kursen