Chatbot-upotus

Säker inloggning

Säker inloggning

Logga in i MittKanta på adressen kanta.fi.

Du kan logga in med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. Yrkesutbildade personer kan också logga in med certifikatkort för hälso- och sjukvården, som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Också minderåriga kan se sina uppgifter i MittKanta, om de har ett identifikationsmedel. Vårdnadshavare kan se uppgifter om sina minderåriga barn i MittKanta. Läs mer på Kanta-tjänsternas webbplats: 

Kom ihåg att alltid logga ut från MittKanta när du slutar använda tjänsten. Töm också webbhistoriken och cacheminnet i din webbläsare och stäng alla öppna webbläsarfönster. På så sätt försäkrar du dig om att personer som senare använder samma dator inte kan se dina uppgifter.

Inloggningsanvisningar steg för steg

  1. Gå till adressen kanta.fi "Logga in i MittKanta".
  2. Du styrs till identifieringstjänsten Suomi.fi. Välj önskat identifieringssätt. Du kan förstora bilden genom att klicka på den.
  3. Identifiera dig på önskat sätt, till exempel med dina bankkoder. Du kan förstora bilden genom att klicka på den.
  4. Efter att du identifierat dig väljer du Fortsätt till tjänsten, så kommer du till MittKanta ingångssida.

Så förflyttar jag mig i kursen

Använd länkarna nere på sidan för att förflytta dig framåt eller bakåt i kursen. Klicka på Tillbaka till kursens startsida för att komma till kursens startsida. På startsidan finns också en översikt över alla kursavsnitt, via vilken du kan gå till önskad sida.

Förflyttning i kursen