Chatbot-upotus

Omakanta

Omakanta

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on saatavilla myös EU:n koronatodistus.

Omakannasta näkee

 • reseptit
 • hoitoon liittyvät kirjaukset
 • EU:n koronatodistuksen
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset 
 • mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta. Lue lisää Miten tietojani käytetään? -sivulta.
Lue ja kuittaa Kanta-informointi Omakannassa

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja sen vuoksi kaikki kansalaiset saavat ilmoituksen siitä, miten heidän tietojensa käyttö on muuttunut sosiaali- ja terveydenhuollossa ja mitä Kanta-palvelut ovat. Tämä ilmoitus on niin sanottu Kanta-informointi.

Jos et ole vielä aiemmin saanut uutta Kanta-informointia, se avautuu sinulle ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen.

Lue Kanta-informointi ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää Omakantaa normaalisti.

Omakannasta voit myös tarkistaa, onko informointi jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä ovat nähtävissä Tietojen käytön hallinta -osiossa. Kuittaus on nähtävissä Omakannassa myös, jos olet saanut informoinnin sisältämät tiedot terveydenhuollossa käynnin yhteydessä.

Lue lisää Kanta-informoinnista.

Kirjaudu Omakantaan.

Omakannassa voi myös

 • pyytää reseptin uusimista
 • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
 • antaa luovutusluvan omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää niiden luovuttamisen
 • selata omia hyvinvointitietojaan.

Omakannassa voi nähdä alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. 10–17-vuotiaan huollettavan tiedot voi Omakannassa nähdä 1.10.2020 alkaen sitten, kun terveydenhuollon yksikössä on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. 

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi). Valtuuden nimi Terveydenhuollon asioiden hoito.

Omakannassa ei voi tehdä ajanvarauksia terveydenhuoltoon, eivätkä terveydenhuollon ajanvaraustiedot näy palvelussa. Ajanvarauksen voit tehdä olemalla yhteydessä suoraan siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa asioit.

Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet 

Tunnistautumisvälineitä ovat

 • verkkopankkitunnukset
 • mobiilivarmenne
 • sirullinen, verkkoasioinnin mahdollistava henkilökortti.

Tunnistautua voi myös Digi- ja väestötietoviraston (ent. VRK) myöntämällä organisaatiokortilla tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla. 

Kirjaudu Omakantaan

Omakanta on valtakunnallinen palvelu

Ei ole väliä, käytätkö julkisia, yksityisiä vai työterveyshuollon terveyspalveluja. Ne kaikki käyttävät Kanta-palveluja (Resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu). Kansallisen järjestelmän ansiosta pääset näkemään tietosi Omakannasta.

Resepti-palvelu on käytössä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Ajantasainen lista Potilastiedon arkistoa käyttävistä terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Palvelu näyttää reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät

 • mihin asti resepti on voimassa
 • paljonko lääkettä on jäljellä
 • milloin lääkettä on haettu viimeksi apteekista
 • lääkkeen annosteluohjeet
 • kuka reseptin on määrännyt
 • milloin ja missä resepti on määrätty
 • onko resepti uusittu.

Palvelussa voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön.

Terveystiedoista näytetään

 • potilaskertomukset ja diagnoosit
 • kriittiset riskitiedot
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset
 • lähetteet
 • terveys- ja hoitosuunnitelma
 • lääkärintodistukset ja lausunnot.


Tiedot näkyvät palvelussa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Jos tiedoissa on virhe

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Jos virheellinen kirjaus on tehty toisessa Euroopan maan apteekissa, ota silloin yhteyttä Kelaan.

Voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön 

Kun asioit ensimmäistä kertaa terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa tai Omakannassa, sinua informoidaan Kanta-palvelujen toimintaperiaatteista ja Kantaan tallennettujen tietojen käytöstä. Lisäksi saat tietoa siitä, miten voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tätä kutsutaan informoinniksi.  Lue lisää informoinnista Miten tietojani käytetään? -sivulta.

Voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön terveydenhuollossa. Antamalla luovutusluvan varmistat, että kaikissa hoitopaikoissasi on riittävät ja ajantasaiset tiedot sinusta. Halutessasi voit rajoittaa Kantaan tallennettujen tietojesi käyttöä potilastietojen luovutuskiellolla ja reseptitietojen luovutuskiellolla.

Luovutusluvan ja kieltoja voit asettaa ja hallinnoida Omakannassa osiossa Tietojen käytön hallinta tai terveydenhuollossa asioidessasi. 

Tahdonilmaisut

Omakannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 25.1.2023