Valikkonäyttö

Ohjeita ammattilaisille

Ohjeita ja tietoa Kanta-palveluista ja OmaKannasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Puolesta-asiointi

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös.

OmaKannan käytön ohjaaminen

Ohjatakseen OmaKannan käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä tuntea, mitä tietoja käyttäjä voi palvelusta katsella. Hyvällä ohjauksella voidaan vähentää yhteydenottoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Koronatietoa ammattilaisille

Koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: koronarokotuksesta, koronatestistä ja sairastetusta koronavirustartunnasta. Löydät sivulta toimintaohjeet, jos asiakkaalla ei näy koronatodistusta OmaKannassa.

Tietojen luovuttaminen

Kannan avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa syntyvät tiedot ovat eri palvelunantajien käytettävissä. Kun tiedot liikkuvat sujuvasti, paranee myös hoidon tai palvelun laatu. Asiakasta pitää informoida siitä, miten hänen tietojaan käytetään.

Tietojen käsittelyn valvonta

Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen käsittelyä ja luovuttamista valvotaan lokitietojen avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, apteekit ja Kela valvovat kaikki omalta osaltaan tietojen käsittelyä.

Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto

Henkilö voi kieltää terveydenhuoltoa ottamasta yhteyttä, jos tiedon toissijaisessa käytössä tehdään häntä koskeva merkittävä löydös.