Chatbot-upotus

Reseptit

Reseptit

Lääkkeen määrääjä määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Reseptin potilasohjeen saat paperilla, josta näet lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit tarkastella omia reseptitietojasi OmaKannassa.

Resepti on voimassa kaksi vuotta, jos voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV) ja huumausainelääkkeiden reseptit ovat voimassa enintään vuoden. Yhden vuoden ovat voimassa myös potilaskohtaisten erityisluvallisten valmisteiden reseptit sekä biologiset lääkkeet.

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen

Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien henkilöiden välillä paranee, kun reseptitiedot ovat tallennettu yhteen paikkaan. Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista.

Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin. Apteekissa lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen. 

Näet omat reseptitietosi OmaKannassa

Voit tarkastella omia reseptitietojasi OmaKanta-palvelusta. OmaKannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä lääkkeitä jäljellä.

Yhteenveto ja reseptilista kaikista resepteistäsi

Jos haluat yhteenvedon kaikista resepteistäsi, voit katsoa tai tulostaa sen OmaKannasta. Voit myös pyytää yhteenvedon paperilla apteekista tai terveydenhuollosta.

Yhteenvedossa näkyy valintasi mukaan joko

 • kaikki reseptit
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit
 • reseptit, joista on tehty uusimispyyntö (uusimisen tilanne)
 • reseptit, jotka ovat voimassa alle 2 kuukautta
 • tai reseptit, joissa on lääkettä jäljellä.

Voit valita yhteenvetoon enintään 3 vuotta vanhoja reseptejä. Yhteenvedossa on myös tieto lääkkeen määrääjästä, annostusohjeesta ja käyttötarkoituksesta, reseptin viimeisestä toimituksesta, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaoloajasta. Lääkkeen nimen jälkeen yhteenvedossa näkyy viivakoodi, joka nopeuttaa apteekkiasiointia.

Vaihtoehtoisesti voit myös tulostaa reseptilistan, jossa on tiivistetysti tieto valmisteesta, lääkkeen määrätystä määrästä, jäljellä olevasta määrästä, viimeisimmästä ostopäivästä ja reseptin voimassaoloajasta.

Toisen Euroopan maan apteekki ei voi tulostaa yhteenvetoa Reseptikeskuksen tiedoista.

Reseptin uusimispyyntö

Jos resepti on voimassa kaksi vuotta, sen voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen. Vuoden voimassa olevat reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan. Voit pyytää reseptin uusimista

 • OmaKannassa: lue ohjeet
 • terveydenhuollossa käynnin yhteydessä tai soittamalla
 • suomalaisessa apteekissa käynnin yhteydessä. 

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa

Saat vastaanotolta mukaasi tulostetun potilasohjeen. Jos resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin.

Voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista. Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.

Lääkkeen ostaminen ulkomailla 

Jos aiot ostaa lääkkeen sähköisellä reseptillä toisen Euroopan maan apteekista, lue tarkemmat ohjeet Lääkkeen osto ulkomailta -sivulta. Suostumusta reseptitietojen luovuttamiseen toisen maan apteekille ei tarvitse enää antaa 1.1.2023 alkaen.

Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovutuksen, kyseisen reseptin tiedot eivät näy ulkomaisessa apteekissa. Jos haluat ostaa lääkettä kyseisellä reseptillä, muista poistaa reseptin kielto ennen kuin ostat lääkettä.

Kun asioit apteekissa toisessa Euroopan maassa henkilöllisyys todistetaan aina passilla tai henkilöllisyystodistuksella. 

 

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana potilasohjeesi, Kela-korttisi tai voit valtuuttaa hänet apteekkiasiointiin sähköisesti Suomi.fi-palvelussa. Jos tarvitset apua asioidesi hoitamisessa, lue lisää toisen puolesta asioinnista

Toisesta Euroopan maan apteekista ei ole toistaiseksi mahdollista hakea lääkkeitä toisen puolesta sähköisellä reseptillä. Toisen Euroopan maan apteekki ei voi tulostaa yhteenvetoa Reseptikeskuksen tiedoista.

Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Ulkomailta sairauden hoitoon ostetuista lääkkeistä haetaan jälkikäteen korvausta Kelasta. 

Resepti-palvelun käyttö lisää potilasturvallisuutta

Lääkkeen määrääjä tai sinua hoitava sairaanhoitaja voi tarkistaa kokonaislääkityksesi ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Pyynnöstäsi kokonaislääkityksesi voi tarkistaa myös farmaseutti tai proviisori.

Kanta-palvelujen Reseptikeskuksesta saat monta hyötyä:

 • reseptit ovat aina tallessa 
 • tietosi ovat turvassa 
 • papereita ei tarvitse kuljettaa mukana
 • lääkkeet voi hakea Suomessa mistä tahansa apteekista
 • hoidon jatkuvuus paranee ja kokonaislääkitystäsi on helpompi hallita 
 • reseptiä ei voi väärentää, sillä lääkkeen määrääjä tallentaa reseptitiedot sähköiseen tietokantaan eli Reseptikeskukseen ja apteekki hakee tiedot sieltä.

Yhtenäiset lääketiedot

Suomessa kaikilla terveydenhuollon yksiköillä ja apteekeilla on käytössään Kanta-palvelujen Lääketietokantaan perustuvat tiedot. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Tietokannassa on myös tiedot korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. 

Tietoa lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista Suomessa saat Kelasta, apteekista tai terveydenhuollosta. Voit myös katsoa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden verkossa Lääkehausta (kela.fi)

Lue lisää

Sivua päivitetty 10.7.2023