Innehållspublicerare

På väg att införa Kanta-tjänsterna för socialvården? Bekanta dig med de förnyade anvisningarna

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 13.06.2022 Alla meddelanden

Sidorna om införandet av Klientdataarkivet för socialvården och utvidgad användning av det har uppdaterats i webbtjänsten kanta.fi.

Sidorna gällande införandet för socialvården har förtydligats och mer detaljerad information om utvidgningen av användningen av Klientdataarkivet för socialvården har lagts till.

Noggrann förberedelse krävs när man inför Kanta-tjänsterna första gången

I webbtjänsten Kanta.fi finns heltäckande anvisningar för tillhandahållare av tjänster som inför Klientdataarkivet för socialvården för första gången. Allmänna anvisningar om till exempel FPA:s stöd för ibruktagande och ansökan om att bli kund hos Kanta-tjänsterna finns på sidan Anvisningar om införandet.

Närmare servicespecifika anvisningar finns på sidan Införandet av Klientdataarkivet för socialvården. På sidan finns i synnerhet information om förberedande uppgifter inom socialvården och om kraven på klientdatasystemen. Även införandeprocessen och uppgifterna för införandet har öppnats steg för steg.

Utvidgad användning av Klientdataarkivet är en lättare process

När Klientdataarkivet för socialvården redan används kan användningen utvidgas till exempel till att omfatta arkivering av nya datainnehåll. Processen för att utvidga användningen är lättare än det första införandet av arkivet. På den nya sidan Utvidgad användning av Klientdataarkivet för socialvården finns information om vad den som utvidgar användningen ska beakta.  

Du kan ge respons på den förnyade webbplatsen per e-post på adressen kanta@kanta.fi.