Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus

Kun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on otettu käyttöön, voi palvelunantaja laajentaa sen käyttöä uusiin tietosisältöihin tai toiminnallisuuksiin.

Sosiaalihuollon palvelunantaja suunnittelee käytön laajennuksen yhdessä tietojärjestelmätoimittajansa kanssa.

Käytön laajennus edellyttää, että Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on jo otettu käyttöön.

Laajennettavat tietosisällöt ja toiminnallisuudet

Laajennuksen yhteydessä käyttöönotettavat tietosisällöt vaihtelevat riippuen siitä, miten palvelunantaja on aloittanut Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön.

Sosiaalihuollon palvelunantaja voi esimerkiksi

  • aloittaa arkiston käytön vanhojen asiakasasiakirjojen arkistoinnilla ja laajentaa sen jälkeen käyttöä 2. vaiheen tai asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaisten asiakasasiakirjojen arkistointiin
  • aloittaa arkiston käytön 2. vaiheen mukaisten asiakirjojen arkistoinnilla ja laajentaa sitten käyttöä asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaisiin toiminnallisuuksiin.

Lisätietoa eri vaiheiden toiminnallisuuksista löytyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston sivulta.

Vaatimukset asiakastietojärjestelmälle

Palvelunantajan käyttämän asiakastietojärjestelmän täytyy tukea niitä ominaisuuksia, joihin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöä halutaan laajentaa. Palvelunantaja varmistaa tietojärjestelmätoimittajaltaan, että tarvittavat toiminnallisuudet on toteutettu asiakastietojärjestelmään.

Valittu tietojärjestelmäprofiili vaikuttaa siihen, mitä toiminnallisuuksia palvelunantaja voi alkaa hyödyntää. Lisätietoja Kanta-palvelujen käsikirjassa sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi).

Käytön laajennuksen prosessi

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus on prosessina kevyempi, kuin arkiston ensimmäinen käyttöönotto.

Laajentaessaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöä palvelunantaja

  1. ilmoittautuu käyttöönottoon käytön laajentajien ilmoittautumislomakkeella
  2. tekee tarvittavat käyttöönoton tehtävät
  3. tekee käyttöönottokokeen, jos laajennus sen vaatii.

Käytön laajennuksen tehtävät on kuvattu tehtävätaulukossa

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöä laajentavien palvelunantajien kannattaa hyödyntää Sosiaalihuollon käyttöönottojen tehtävätaulukkoa julkiselle sosiaalihuollolle (xls). Taulukon ensimmäisellä välilehdellä on kuvattu käytön laajennukseen liittyvät tehtävät.

Käyttöönottokoe

Lähtökohtaisesti myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajentajat tekevät käyttöönottokokeen ennen kuin uuden toiminnallisuuden käytön voi aloittaa.

Käyttöönottokoetta ei tarvitse tehdä, jos arkiston käytön laajennus ei edellytä muutoksia asiakastietojärjestelmään. Jos palvelunantaja esimerkiksi aloittaa asiakirjojen arkistoinnin uudesta palvelutehtävästä ja tämän käytössä olevassa järjestelmässä on siihen valmius, ei käyttöönottokokeen tekeminen ole tarpeen.

Sosiaalihuollon palvelunantajan kannattaa varmistaa omalta järjestelmätoimittajaltaan, onko käyttöönottokoe tarpeellinen.

Lue lisää

Sivua päivitetty 10.11.2023