Käyttöönoton ohjeet

Käyttöönoton ohjeet

Kanta-palveluissa on kolme ydinpalvelua, jotka ovat Potilastiedon arkisto, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja Resepti-palvelu. Tältä sivulta löytyy ohjeita niiden käyttöönottoon.

Kanta-palveluissa on kolme ydinpalvelua, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit voivat ottaa käyttöön:

Jos palvelunantaja tai apteekki käyttää jo jotain näistä kolmesta palvelusta ja suunnittelee sen lisäksi lisäpalvelun tai toiminnallisuuden käyttöönottoa, on kyseessä käytön laajennus.

Käyttöönottoprosessin kesto ja sisältö

Tällä sivulla kuvatut käyttöönoton ohjeet koskevat Kannan ydinpalvelujen käyttöönottoa suunnittelevia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajia sekä sairaala-apteekkeja. Avoapteekkien käyttöönottoprosessi on erilainen.

Kunkin ydinpalvelun käyttöönotto on prosessi, jonka aikana palvelunantaja tai sairaala-apteekki huolehtii kaikkien valmistelevien tehtävien hoitamisesta. Prosessin päätteeksi palvelunantaja tai sairaala-apteekki aloittaa palvelun käytön. Käyttöönottoprosessiin kannattaa varata aikaa useampi kuukausi.

Käyttöönottoprosessin kestoon ja sisältöön vaikuttavat keskeisesti

  • palvelunantajan tai sairaala-apteekin valmiudet prosessin alussa
  • mitä palvelua ollaan ottamassa käyttöön
  • otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä.

Kunkin ydinpalvelun käyttöönottoprosessi on kuvattu tarkemmin palvelun omalla käyttöönottosivulla. Palvelukohtaiset sivut löytyvät tämän sivun alisivuilta.

Ilmoittaudu käyttöönottoon

Kun palvelunantaja tai sairaala-apteekki on ottamassa käyttöön jotain Kanta-palvelujen kolmesta ydinpalvelusta, täytyy tämän ilmoittautua käyttöönottoon. Palvelunantaja tai sairaala-apteekki voi ilmoittautua käyttöönottoon sopivaksi katsomanaan ajankohtana.

Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta Kela voi tarjota käyttöönottajille valtakunnallista tukea ja ohjausta käyttöönottoprosessin aikana.

Käyttöönoton tuki

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat sekä sairaala-apteekit saavat tukea käyttöönottoihin koulutustallenteilta ja säännöllisesti järjestettävistä tukitilaisuuksista.

Organisaatiot Kanta-valmiuteen -tallennekokonaisuudessa käydään läpi käyttöönoton valmistelevia tehtäviä ja ohjeistetaan niiden toteuttamisessa. Käyttöönottajat voivat tutustua tallenteisiin omassa aikataulussaan.

Tallenteisiin tutustumisen jälkeen käyttöönottajat voivat osallistua käyttöönoton ohjaustunneille, joita järjestetään kolme kertaa vuodessa. Ohjaustunnilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä käyttöönottoihin liittyen.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien sekä sairaala-apteekkien kannattaa tutustua muihin koulutustilaisuuksiin ja -tallenteisiin. Toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa esimerkiksi kerrotaan käyttöönoton edellyttämistä organisaation toiminnallisista muutoksista sekä ohjeistetaan esimerkiksi asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa.

Hakemus Kanta-palvelun käyttäjäksi

Aina kun palvelunantaja ottaa jonkin kolmesta ydinpalvelusta käyttöön, tämä

  • tekee hakemuksen palvelun käyttäjäksi Kanta Ekstranetissä
  • hyväksyy kyseisen palvelun palvelukuvauksen.

Palvelunantajasta tai apteekista tulee Kanta-palvelujen asiakas, kun tämä ottaa ensimmäisen kerran käyttöönsä jonkun kolmesta ydinpalvelusta. Palvelunantaja tai apteekki sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen ja hyväksyy yleiset toimitusehdot ensimmäisen palvelun käyttöönottoprosessin loppuvaiheessa.

Palvelunantaja tai apteekki sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen vain kerran. Sitoumusta ei tarvitse toimittaa uudelleen esimerkiksi silloin, kun palvelunantaja tai apteekki laajentaa palvelun käyttöä tai ottaa käyttöön toisen ydinpalvelun.

Milloin Kanta-palvelun käytön voi aloittaa?

Palvelunantaja tai apteekki voi aloittaa palvelun käytön heti sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat valmistelut ja käyttöönoton tehtävät on suoritettu. Suositus on, että palvelunantaja tai sairaala-apteekki aloittaa palvelun käytön vuoden sisällä käyttöönottoon ilmoittautumisesta.

Käytännössä tietojen arkistoinnin aloitusajankohta vaihtelee eri toimijoiden välillä, koska valmisteluihin kuluva aika riippuu käyttöönottajan lähtötilanteesta.

Esimerkiksi Potilastiedon arkistoa käyttöönottavalla palvelunantajalla voi olla valmiudet aloittaa palvelun käyttö jo varsin pian ilmoittautumisen jälkeen. Toisaalta esimerkiksi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto kaikkine valmisteluineen voi olla pitkäkin projekti, jolloin palvelunantaja voi aloittaa palvelun käytön vasta lähes vuosi ilmoittautumisen jälkeen.

Ohjeita

Sivua päivitetty 30.12.2021