Innehållspresentatör

Nya leveransvillkor och tjänstebeskrivningar och en ny kundrelationsmodell tas i bruk 15.10.2018

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 15.10.2018 Alla meddelanden

De som redan är kunder behöver inte vidta några åtgärder.

Kanta-tjänsternas nya kundrelationsmodell tas i bruk 15.10.2018. I samband med ändringen uppdateras kunddatasystemen och nya versioner av de allmänna leveransvillkoren och tjänstebeskrivningarna för Kanta-tjänsterna tas i bruk. 

Från tjänstespecifika kundrelationer till en modell med en enda kundrelation för alla tjänster

Kundrelationsmodellen för de kunder som omfattas av de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna ändras från tjänstespecifika kundrelationer till en modell med en enda kundrelation för alla tjänster. Tidigare skulle ansökan-förbindelsen, genom vilken kunden godkände de allmänna leveransvillkoren och tjänstebeskrivningen för Kanta-tjänsterna, undertecknas tjänstespecifikt. Med den nya modellen undertecknar den aktör som tar i bruk en Kanta-tjänst förbindelse som gäller kundrelationen till Kanta-tjänsterna endast i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk och godkänner därmed de allmänna leveransvillkoren så att de också gäller aktörens alla framtida Kanta-tjänster. Tjänstebeskrivningen för den tjänst som tas i bruk godkänns i samband med ibruktagandet. 

De allmänna leveransvillkoren, tjänstebeskrivningarna för Patientdataarkivet och Recepttjänsten samt användningsvillkoren för Kelain-tjänsten har uppdaterats så att de motsvarar den nya kundrelationsmodellen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft 25.5.2018. De allmänna leveransvillkoren och tjänstebeskrivningarna träder i kraft 15.10.2018 samtidigt som ändringarna i kunddatasystemen publiceras. 

Kunderna behöver inte vidta några åtgärder för att godkänna de nya villkoren, utan kunden godkänner de nya allmänna leveransvillkoren och tjänstebeskrivningarna genom att fortsätta att använda Kanta-tjänsterna. 

Kontrollera och uppdatera kunduppgifterna i Kanta Extranätet 

Även Kanta-tjänsternas kunddatasystem uppdateras i detta sammanhang. Systemen utvecklas stegvis och 15.10 får kunderna tillgång till det förnyade Kanta Extranätet (https://ekstra.kanta.fi/). Ändringarna syns i Extranätets nya utseende och i processen för att ta i bruk Kanta-tjänsterna. 

För att vi ska kunna betjäna er så bra som möjligt i ärenden som rör användningen av Kanta-tjänsterna bör era kunduppgifter vara ajour. Vi önskar att ni kontrollerar och vid behov uppdaterar era kunduppgifter i Kanta Extranätet. 

Mera information 
kanta@kanta.fi