Innehållspublicerare

Kanta-användningsavgifter för den privata hälso- och sjukvården faktureras i september och februari

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 4.9.2023 Alla meddelanden

Till en tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som anslutit sig till Kanta-tjänsterna sänds en faktura över användningsavgiften i september och februari. Företag som gjort upp endast få recept eller som endast använder tjänsten Patientdataarkivet får en faktura på minimiavgiften i februari 2024.

År 2023 tas en användningsavgift på 0,489 € per recept ut av privata tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Minimiavgiften är 90 euro 2023.

  • Om din receptbaserade användningsavgift för tiden 1.1–30.6.2023 överstiger 90 euro, får du en faktura i september 2023. Perioden 1.7–31.12.2023 faktureras i februari 2024.
  • Om din receptbaserade avgift för tiden 1.1–30.6.2023 understiger 90 euro, får du en faktura för hela året i februari 2024.
  • Om du bara har anslutit dig till Patientdataarkivet får du en faktura på minimiavgiften i februari 2024.

Minimiavgiften tas ut om en tjänstetillhandahållare är ansluten till Kanta-tjänsterna 1.1–31.12.2023 eller vid någon tidpunkt under denna period.

Om du inte använder Kanta-tjänsterna via din egen firma eller ditt företag, säg upp din kundrelation. Uppsägningen avbryter faktureringen. Att patientdatasystemet sägs upp hos systemleverantören avslutar inte Kanta-kundrelationen, utan den måste sägas upp hos Kanta-tjänsterna.

Kontrollera att dina faktureringsuppgifter är korrekta

Kontrollera och uppdatera ditt företags faktureringsuppgifter. Med rätt faktureringsadress säkerställs att fakturan anländer i tid och till rätt adress. Faktureringsadressen ska uppdateras på Kanta Extranätet.

Ytterligare information