Kanta-palvelujen asiakkuuden päättyminen

Kanta-palvelujen asiakkuuden päättyminen

Kanta-palvelujen käytön päättyessä palvelunantajan sitoumus palvelujen käytöstä on irtisanottava.

Kanta-palvelun käyttöönottanut palvelunantaja voi irtisanoa palvelun käytön esimerkiksi

  • toiminnan lopettamisen
  • uudelleenjärjestämisen
  • yrityskaupan
  • muun muutostilanteen yhteydessä.

Palvelunantajan tekemä sitoumus pitää irtisanoa, jos Kanta-palvelun käyttö sitoumuksen tehneen palvelunantajan nimissä ei ole enää ajankohtaista.

Kanta-palvelut irtisanotaan Kanta-palvelujen irtisanomisilmoituksella (pdf). Se toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kanta@kanta.fi. 

Sivua päivitetty 8.12.2023