Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

4.10.2023, Meddelande - Utvecklare

Soteri-projektet och utvecklingen av Kanta via FHIR-gränssnitten intresserade systemleverantörerna under höstens nätverksmöte

De teman som behandlades under samarbetsmötet för leverantörerna i september skapade en livlig diskussion om bl.a. Soteri-projektet och ändringarna av kunduppgiftslagen. FHIR-utvecklingen behandlades i presentationer som behandlade utnyttjandet av elektroniska tidsbokningstjänster och tidsbokningsuppgifter samt nuläget och färdplanen för Kanta-FHIR-utvecklingen.

30.8.2023, Meddelande - Utvecklare

FPA, THL, SHM och Valvira: Utdelning av version 2016 av Läkemedelsdatabasen efter 30.9.2023

Hälso- och sjukvården ska se till att läkemedelsförskrivare har de informationssystem de behöver för att fullgöra sina skyldigheter. Enligt lagen ska de funktioner som krävs för förskrivning av biologiska läkemedel införas och tas i bruk senast den 1 oktober 2023. Utdelningen av version 2016 av Läkemedelsdatabasen fortsätter dock efter detta för att patient- och läkemedelssäkerheten ska kunna säkerställas. Valvira och FPA inleder åtgärder vid verksamhet som strider mot bestämmelserna.

9.6.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Intyg om graviditet och läkarutlåtande om behovet av särskild graviditetsledighet ska skrivas ut på papper till dess att de nya versionerna av intyget har införts i patientdatasystemen

Intyg över graviditet och läkarutlåtande om behovet av särskild graviditetsledighet kan förmedlas elektroniskt via Kanta-tjänsterna till FPA endast med de nya versionerna av intygen. Patientdatasystemet ger ett felmeddelande om du försöker förmedla de gamla versionerna av intygen.