Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

10/12/2021, Meddelande - Medborgare

Se vanliga frågor om coronapasset

Mina Kanta-sidors kundservice får för närvarande många frågor om EU:s coronaintyg, som används som coronapass i Finland.

08/11/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Aktuellt om EU:s coronaintyg och coronapasset

EU:s coronaintyg har börjat användas som coronapass i Finland från och med 16.10.2021. Som coronapass fungerar i praktiken EU:s coronaintyg, som fås från Mina Kanta-sidor eller vid behov från hälso- och sjukvården.

05/11/2021, Meddelande

EU:s covidintyg ges nu till personer som har haft covid-19 och som fått en vaccindos

Nu får också de som har haft covid-19 och som fått en vaccindos EU:s covidintyg. De får EU:s vaccinationsintyg från Kanta-tjänsten från och med den 5 november 2021. Vaccinationsintyget fungerar som coronapass. Avläsningsappen för covidintyg godkänner också detta intyg. Om du reser ska du kontrollera intygets behörighet i mållandet.

01/11/2021, Meddelande - Medborgare

Smidig informationsgång tryggar vård och service av bästa kvalitet – lagen träder i kraft 1.11.2021

Den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga kunduppgiftslagen, stöder förnyandet av social- och hälsotjänsterna. Målet är klient- och patientsäkerhet samt bästa möjliga vård och service. Kunduppgiftslagen gör att klient- och patientuppgifter kan röra sig ännu bättre mellan olika tjänstetillhandahållare, om kunden har gett tillstånd till det.

01/11/2021, Meddelande - Medborgare

Medborgarnas användarvillkor för Datalagret för egna uppgifter förnyas 1.11.2021

Medborgarnas användarvillkor för uppgifter om välbefinnande på Mina Kanta-sidor dvs. Datalagret för egna uppgifter förnyas, när den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, träder i kraft i början av november. Om du redan använder tjänsten för uppgifter om välbefinnande på Mina Kanta-sidor, ska du gå in och godkänna den nya informationen.

01/11/2021, Meddelande - Vårdpersonal

Den nya kunduppgiftslagen förbättrar informationsgången inom social- och hälsovården. Lagen träder i kraft 1.11.2021.

Den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga kunduppgiftslagen, stöder förnyandet av social- och hälsotjänsterna. Målet är klient- och patientsäkerhet samt bästa möjliga vård och service. Kunduppgiftslagen gör att klient- och patientuppgifter kan röra sig ännu bättre mellan olika tjänstetillhandahållare, om kunden har gett tillstånd till det.

26/10/2021, Meddelande - Medborgare

Kriminella fiskar efter bankkoder genom e-postmeddelanden som sänds i Mina Kanta-sidors namn – klicka inte på länken i meddelandet!

Det har sänts e-post i Mina Kanta-sidors namn där man uppmanas logga in på Mina Kanta-sidor via länken i meddelandet. I meddelandena har även hänvisats till covid-19-certifikatet och coronavaccinationsintyget. Det är fråga om bedrägeri i form av nätfiske (phishing). Logga in på Mina Kanta-sidor endast på adressen kanta.fi.