Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

2.11.2022, Meddelande - Utvecklare

Alla informeras på nytt om Kanta-tjänsterna

När de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023 inleder sin verksamhet kan kundens uppgifter i större utsträckning än tidigare utnyttjas och användas inom social- och hälsovården i samband med vård eller service. När välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten till uppgifter införs i Nylands område ska alla i hela landet få information om Kanta-tjänsterna på nytt.

25.10.2022, Meddelande - Medborgare

Nu kan du ge din förtroendeperson fullmakt att sköta dina ärenden på Mina Kanta-sidor även om du själv inte har nätbankskoder

Med Suomi.fi-fullmakter kan man ge en förtroendeperson tillstånd att sköta sina ärenden på Mina Kanta-sidor. Tidigare har man varit tvungen att identifiera sig till exempel med nätbankskoder för att kunna ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Nu är tjänsten också öppen för personer som inte själva har möjlighet att använda digitala tjänster.

15.9.2022, Meddelande - Utvecklare

Ny information om Kanta-tjänsterna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten att få uppgifter införs i Nyland

Tjänstetillhandahållarna i välfärdsområdena ska samordna och schemalägga ändringar i klient- och patientinformationssystemen i samarbete med systemleverantörerna för att information om Kanta-tjänsterna ska kunna registreras så snart som möjligt när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta är särskilt viktigt i landskapet Nyland.

14.9.2022, Meddelande

Förstasidorna för Kanta.fi har förnyats

Förstasidorna för Kanta.fi-webbtjänsten har förnyats den 14 september. Reformen har genomförts utifrån respons från olika målgrupper och användartester.