Broschyrer

Broschyrer

Broschyrerna på alla språk (finska, svenska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, somaliska, sorani, ryska och estniska) publiceras endast i nätet.

Social-, hälso- och sjukvård samt apotek kan beställa broschyren direkt från tryckeriet. De är på finska och på svenska.

Broschyrerna på alla språk (finska, svenska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, somaliska, sorani, ryska och estniska) publiceras endast i nätet.

Broschyrerna på webbplatsen är i pdf-format och för att kunna läsa dem behövs programmet Adobe® Reader®. Det avgiftsfria programmet kan laddas ned på Adobes webbplats.

Kanta-tjänsternas broschyren

Broschyr om Klientdataarkivet för socialvården

I pdf-dokumentet finns en plats för bilder och ett textfält som ska fyllas i. Infoga er logo på bildplatsen och era kontaktuppgifter i textfältet (t.ex. verksamhetsställets namn och e-postadress). Skriv ut broschyren som 2-sidig och ge den till kunden.

Allmänna broschyren om Kanta-tjänsterna

Sidan har uppdaterats 03.06.2019