Navigeringsmeny

Anvisningar

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och om att sköta ärenden i webbtjänsten Mina Kanta-sidor.

Uppgifter i Kanta

Med hjälp av Kanta-tjänsterna är en patients uppgifter alltid uppdaterade och tillgängliga i en vårdsituation. På Mina Kanta-sidor kan du själv se de här uppgifterna. Du har nytta av Kanta-tjänsterna fast du inte själv använder datateknik. Smidig informationsförmedling inom hälso- och sjukvården möjliggör bättre vård.

Mina Kanta-sidor

Alla dina hälsouppgifter och recept på ett och samma ställe. Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering.

Då någon annan sköter dina ärenden

Du kan sköta ärenden för någon annan, till exempel för ett barn eller en äldre person, inom hälso- och sjukvården och på apoteken på olika sätt. Vid behov får du ytterligare information från hälso- och sjukvårdsenheten eller apoteket om hur du sköter ärenden för någon annan.

Ungdomar

På den här sidan har vi sammanställt information för ungdomar om Mina Kanta-sidor.

Utomlands

Ta med dina recept på resan. Med hjälp av recepten kan du vid behov påvisa i tullen att du har rätt att ha med dig läkemedel för personligt bruk. Transportera läkemedlen i originalförpackningar och ha dem i handbagaget då du reser utomlands.

Aktuellt om coronaviruset

Om du misstänker coronavirus eller du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test. Du kan göra då en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen. Förhindra att coronaviruset sprids genom att undvika närkontakter, övergå till distansarbete och tvätta händerna ofta.